Radionyheter

DAB umulig for de små radioene

Dab er kostbart og ukurant for norske lokalradioer. Det er dessuten ikke fremtidens teknologi. Dette er noen av svarene fra lokalradioer i områder der ingen har søkt på lokal DAB.

I forrige uke ble det kjent at det er søkt om anleggskonsesjon for lokal DAB i 20 områder. I 18 av disse var det kun 1 søker og konsesjonen ble tildelt direkte, i de to siste blir det auksjon.

Men, da gjenstår det 17 områder hvor det var ingen som søkte på konsesjon for lokal DAB. De fleste av disse områdene er distrikter med lite innbyggere i stor geografisk spredning. Lokalradio.no har undersøkt nærmere hvorfor ingen har søkt i disse områdene.

– DAB er fortsatt så sært, kostbart og ukurant for norske lokalradioer, at det ikke er det minste overraskende at ingen har søkt i mitt område. Det sier redaktør i Radio Randsfjord, Anders Taaje.

– Flere av de konsesjonene som er tildelt vil også være lite effektive for spektrumbruken. Kanskje knapt 20% av kapasiteten vil bli brukt – altså vil hele 80% mange steder være ubrukt, forklarer Taaje.

I Øvre Telemark er det heller ingen som har søkt og det synes ikke redaktør i Radio Rjukan, Ole Jon Tveito er det minste rart:

–   Vi har selvfølgelig vurdert det, men vi har overhodet ikke i nærheten av de økonomiske muskler som må til  for å gjøre det, og det har heller ingen andre lokalt basert i området utenfor Grenland, sier Tveito.

Begge to mener at DAB uansett ikke er fremtidens teknologi, og håper fortsatt at hele DAB-prosjektet blir stanset:

– Det er for lengst gått prestisje i saken, og jeg setter min lit til den nye kulturministeren Linda Hofstad Helleland, som virker som usedvanlig fornuftig i det hun hittil har uttalt, at hun setter ned foten for galskapen om å nekte FM-nettet benyttet til radio, sier Tveito.

– Det myndighetene og de nasjonale aktørene gjør, er å favorisere kun èn teknologi. Samtidig er dette ikke lov i henhold til EU-Direktiv 2002/21 punkt 18, sier Taaje.

Han fortsetter: – Det er mye rettspraksis på dette området i EU, i favør av flere teknologier, så vi setter vår lit til at Lokalradioforbundet vinner ESA-saken – siden ESA skal forholde seg til EU’s praksis på området.

Tveito har følgende løsning for de små lokalradioene: – Det eneste fornuftige i forhold til DAB-utbygging er at NRK også setter opp det lokale DAB-nettet, og tar kostnadene med bygging og seinere nedlegging, da de tross alt gjør dette for skattebetalernes lisenspenger.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • DRM i FM-båndet er en teknologi langt bedre egnet for “mann-og-kone-radio” (som det ofte refereres til i USA) for små lokalradioer med senderantenna på taket av huset, og “det er det”. Små bygderadioer.

    EU har definert en “Smart Radio” (tidligere kalt EuroChip, men det kolliderte med andres bruk av samme betegnelse) minimumskrav for radiobrikker på det europeiske markedet. “Smart Radio” inkluderer DRM, både på lang/mellom/kortbølge og i FM-båndet. Blir denne standarden fulgt, vil vi ha massevis av mottakere klare for digital radio i FM-båndet.

    NRK/Norkring tør ikke uttale seg positiv om DRM av frykt for at publikum da vil vente med å kjøpe seg DAB-mottakere til de får en som “kan alt”, og dermed sinke innføringen av DAB. Jeg regner med at så snart FM er kastet ut vil det bli langt mer “stuereint” å snakke om DRM i FM-båndet som erstatning for de gamle FM-senderne. Samtidig vil DRM i langbølge og mellombølge-båmdet bli den måten vi kan dekke fjellheimen og øygarden slik det ikke er realistisk å dekke dem med DAB.

    Jeg er ikke 100% sikker på at det vil bli slk