Fra musikkfest 03.06.2017 Foto: Radio Latin-Amerika
Radionyheter

Dale vil se på klage fra Radio Latin-Amerika

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber om fortgang i saken der Radio Latin-Amerika har søkt om å øke sin senderstyrke. Saken har ligget brakk i ett år. 

Radio Latin-Amerika, en lokalradio som fortsatt sender på FM i Oslo, ba allerede i 2017 om å få øke sin senderstyrke fra 100 W til 500 W. Nkom avslo først søknaden, men da lokalradioen påklaget avslaget stoppet saken helt opp.

Dette har nå vært gjenstand for et skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV til samferdselsminister Jon Georg Dale:

Radio Latin-Amerika er avhengig av hjelp for å fortsette å kunne sende og bidra til mediemangfoldet i Oslo-regionen, men saken deres har ligget ubesvart i Kulturdepartementet i snart et år.

Hva er kulturministerens vurdering av saken, og vil hun bidra til at Radio Latin-Amerika får tillatelse til å øke sendestyrken slik at de kan fortsette sitt bidrag til lokalradiotilbudet?

I begrunnelsen for sitt spørsmål skriver  Øvstegård sy Radio Latin-Amerika er blant de eldste lokalradioer i Oslo som drives på frivillig grunnlag. Kanalen er en av de fire FM-kanalene som har fått lov til å sende på FM i Oslo frem til 2022.

Kanalen opplever nå sterke forstyrrelser fra svenske radioer, som gjør driften svært vanskelig. Radio Latin-Amerika har kun tillatelse til å sende med 100 watt, og har søkt Nasjonal kommunikasjon (Nkom) om tillatelse til å øke sendestyrken til 500 eller 1000 watts for å kunne nå sin målgruppe. Søknad er avslått, men den er påklaget for ca. ett år siden.

Radio Latin-Amerika mener det er urimelig og ulogisk at svenske kommersielle kanaler sender ganske kraftig til Norge og kan høres tydelig i Østfold og Oslo-området, mens norske lokalradioer med lovlig konsesjon blir nektet å benytte riktig sendereffekt for å dekke det området man er tildelt konsesjon for. Derfor har kanalen klaget inn Nkoms avslag til Kulturdepartementet, hvor den har ligget ubesvart i nærmere et år.

I svaret fra Samferdselsministeren går det fram at det er hans departement og ikke Kulturdepartementet som er klageinstans. Han lover imidlertid å få fortgang i saken så snart den ligger på hans bord:

Radio Latin-Amerika søkte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 29. november 2017 om å få auke sendarstyrken sin frå 100 Watt til 250 Watt (eller ta over P5 Storby sine frekvensar slik at dei kan sende med 1000 Watt, alternativ ta over P4 sine frekvensar slik at dei kan sende med 500 Watt).

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet avslo søknaden 19. desember 2017, og ga tre veker klagefrist. Radio Latin-Amerika klaga til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 26. januar 2018. 

Det er Samferdselsdepartementet, og ikkje Kulturdepartementet som er klageinstans på vedtak fatta av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Klagen er under handsaming hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Samferdselsdepartementet har ikkje motteke innstilling frå Nasjonal kommunikasjonsmyndig i saka.

Departementet har bedt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om å sjå på klagen så snart som mogleg, og gje klager og departement informasjon om resultatet. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til klagen så raskt som mogeleg, dersom den blir sendt over saman med underinstansen si innstilling. 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar