DAB Foto: Nkom
Radionyheter

En rekke lokalradioer på Riksblokk 2

En rekke lokalradioer har søkt om og fått innholdskonsesjon på det riksdekkende DAB-nettverket Riksblokk 2. Noen av dem sender allerede på nettverket.

En gjennomgang av postlistene hos Medietilsynet viser at det er mange lokalradioer som ønsker å sende på Riksblokk 2.

Blant søkerne finner vi både allmenn-konsesjonærer, nisjeradioer og rene digitale stasjoner. Det de fleste har til felles er at de har et utgangspunkt i Rogaland eller  Vestland fylker.

A-media, som har sikret seg den riksdekkende konsesjonen, har i flere år brukt Riksblokk 2 som et lokalt DAB-nettverk på Sørvestlandet og flere av de som har søkt om konsesjon nå har også tidligere sendt på dette nettet.

Den lokale utgaven av Riksblokk 2 kom i stand etter en avtale med Norkring som satt på rettighetene til DAB-blokka. De bygde aldri ut nettverket og A-media fikk midlertidig konsesjon til å fortsette å sende lokalt. Senere sikret de seg den riksdekkende DAB-blokka.

Blant de som har fått innholdskonsesjon på Riksblokk 2 finner vi:

 • Siddis Radio
 • Radio Sunnhordland
 • Radio Kos
 • Spinnwill ( Radio Vest)
 • Radio Folgefonn
 • Radio Haugaland
 • P7 Kristen riksradio
 • Kristenradio Vest
 • pTro
 • Jæren misjonsradio
 • Thean Tamil Osai
 • Silkeveien Radio

Alle konsesjoner har gyldighet til 31. desember 2031

I henhold til kringkastingsloven § 2-1 må alle andre enn NRK ha konsesjon for drive kringkasting som formidles via konsesjonspliktige senderanlegg. Konsesjonene skal være tidsavgrenset. Ifølge bestemmelsens andre ledd kan det settes vilkår for konsesjonen.

Det fremgår i oppdragsbrev av 27. mai 2020 fra Kulturdepartementet om utlysning av Riksblokk II, at alle kringkastere som inngår transmisjonsavtale med anleggskonsesjonæren automatisk får innholdskonsesjon hos Medietilsynet etter søknad. Slik konsesjon er nødvendig for å kunne drive med lovlig kringkasting. Det er ikke anledning til å starte opp digitale radiosendinger uten konsesjon.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar