Radionyheter

ESA skeptisk til norsk DAB

Eftas overvåkingsorgan, ESA, har satt i gang gransking av den norske fm-slukkingen. Dette kommer som et resultat av en henvendelse fra Norsk Lokalradioforbund. ESA stiller flere spørsmål i et brev til norske myndigheter.

Som kjent har Stortinget vedtatt at rikskanalene skal slukke sine FM-sendere neste år og gå over til å sende kun digitalt, på DAB+.  Samtidig ble det bestemt at de fleste lokalradioene får fortsette på FM, mens de største kommersielle lokalradioene i storbyene blir tvunget av FM-nettet, mot sin vilje.

Lokalradioforbundet har henvendt seg til det europeiske overvåkingsorganet fordi NLR frykter en favorisering av de største aktørene i radiomarkedet, som NRK, P4 og Radio Norge, og mener myndighetens politikk er i strid med EUs konkurranselovgivning.

I et brev til den norske stat stiller Eftas vaktbikkje, Esa, 13 konkrete spørsmål vedrørende digitaliseringen. Esa krever svar innen 23. mars. Et sentralt spørsmål er Esas påpekning av at EUlovene generelt krever teknologinøytralitet i slike sammenhenger. «Vurderer dere å innføre dabstandard alene eller andre standarder i tillegg?», spør Esa i sitt brev.

EU støtter digitalisering av medier, men vil generelt ikke vite av at politiske myndigheter legger føringer for valg av teknologiske standarder.

Esa spør også om Kulturdepartementet akter å gjøre dabpolitikken og fmslukking kjent for resten av Europa i henhold til EUs krav om notifikasjon av viktige teknologiskifter. Denne typen prosedyre er ikke satt i gang av departementet, ifølge Dagens Næringsliv.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

2 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Det er nå over en uke siden fristen for å levere svar på EAS (/Lokalradioforbunedets) tretten spørsmål til norske myndigheter om slukking av FM-nettet.

    Før fristen var jeg ikke i stand til å finne den komplette spørsmålslista for å se de eksakte formuleringene. Jeg tar for gitt at svaret fra norske myndigheter IKKE er unntatt offentlighet, og at vi da vil få se både spørsmålsformuleringene og de svar som ble gitt.

    Kan vi håpe på å få spørsmålene og svarene presenterter på http://www.lokalradio.no – eller i det minste en link til hvor vi kan finne dette?

  • Jeg håper inderlig at Norsk Lokalradiorforbund videreformidler svarene på henvendelsen til ESA, punkt for punkt. Den burde være tilgjengelig nå, og den burde være offentlig. Hvis svarene (og for den saks skyld: spørsmålene!) er unndratt offentlighet, bør det reises alvorlige spørsmål ved det!