Radionyheter

Får overføre Siddis Radio-konsesjon

Medietilsynet har gitt tillatelse til å overføre en konsesjon for lokalradio på FM i Stavanger. Det er en gammel kjenning som står for overføringen. 

Siddis Radio ble opprinnelig startet av Rolf Pedersen i 1982. Pedersen er et kjent navn i lokalradiobransjen i Rogaland, der han har vært involvert i mange prosjekter.

I 2009 dukket Siddis Radio opp igjen på radiohimmelen, fortsatt med nevnte Pedersen i førersetet. Lokalradioen er nå en av to konsesjonærer på FM i Stavanger.

Som kjent er det kun tillatt med nisjekonsesjoner i storbyene på grunn av et vedtak i Stortinget som forbød kommersiell lokalradio på FM i byer som Stavanger for å beskytte de store aktørene NRK, Bauer og P4-gruppens overgang til DAB.

– Siddis Radio ble etablert igjen i 2009 på grunn av tidligere lyttere som nærmest krevde å få radioen tilbake, skriver lokalradioen i sin egen historie.

Men, rent formelt har lokalradioen de siste årene vært et enkeltpersonsforetak: Tech Media Bureau Rolf Pedersen.

Nå har Medietilsynet godkjent at aksjeselskapet Siddis Media får overta konsesjonen. En overdragelse av konsesjon må godkjennes av myndighetene, men i dette tilfelle hadde de en enkel jobb:

–  ….. Rolf Pedersen eier 100% av aksjene i Siddis Media AS, og at han har alle juridiske fullmakter, skriver tilsynet i sitt vedtak.

– Medietilsynet har i vurderingen lagt vekt på, at det i korrespondansen med konsesjonæren fremgår, at konsesjonsoverføringen fra enkeltpersonforetaket Tech Media Bureau Rolf Pedersen til Siddis Media AS, er en følge av organisatoriske omstruktureringer uten øvrige tilsiktede endringer av driftsgrunnlaget for konsesjonen. Hensynet til lytterne, samt hensynet til å opprettholde det eksisterende lokalradiotilbudet i området, taler for å godkjenne søknaden. En overføring av konsesjonen sikrer at radiotilbudet kan videreføres uten opphold i sendingene.

Om hvorfor denne endringen behøves står det å lese:

– Tilsynet viser til e-post av 21. september 2021 hvor Rolf Pedersen forklarer, at for å få et enklere og mer klart skille mellom privat virksomhet og forretningsvirksomhet, og med tanke på utvidelser i fremtiden, ble Siddis Media AS etablert i juli 2021.

Siddis Radio sender på FM 107,2 i Stavanger hver dag fra 15 til 24. De kan også høres på DAB og via internett.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.