Hans Dahle i studioet til Radio Latin Amerika i Maridalsveien. (Foto: Pål Lomeland)
Radionyheter

Får støtte fra Oslo kommune

Det er ikke bare Medietilsynet som deler ut penger til programmer på lokalradio. Radio Latin-Amerika har nylig fått penger fra Oslo kommune til et prosjekt.

– Radio Latin-Amerika tildeles i 2018 kr 50 000 til prosjektet «Empowering og integrering av latinske kvinner i Norge». Det har Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo vedtatt.

Pengene skal gå til en programserie på Radio Latin-Amerika, son tilfredsstiller kriterier som at tiltaket styrker den kvinnepolitiske kompetansen i minoritetsmiljøer, heter det i vedtaket.

Oslo kommune har satt av 5 millioner kroner til tilskuddsordningen for tiltak mot diskriminering, trakassering og andre former for undertrykking av kvinner.

I denne saken fordeles 5 millioner, etter vurdering av 52 søknader med et totalt søknadsbeløp på 13,8 mill. Etter tildelingene til i alt 47 prosjekter og tiltak er alle midler i ordningen i 2018 fordelt.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om prosjekter, tiltak og aksjoner hvor kvinner organiserer seg for å bekjempe diskriminering av kvinner, trakassering og andre former for kvinneundertrykking. Kvinnepolitiske organisasjoner, frivillige organisasjoner og aksjoner ledet av og for kvinner, kan søke om støtte.

Tiltaksordningen skal særlig prioritere tiltak, prosjekter, aksjoner og organisasjoner som

a) styrker empowerment og organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking

b) verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet

c) forebygger sosial kontroll og vold i nære relasjoner

d) støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser

e) motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar