Radio 102. Monica Thorsen, Eivind Kallevik, Thor-Magnar Thorsen og Egil Houeland. Foto: Radio 102
Radionyheter

For mange små stasjoner er DAB umulig

Redaktør Thor Magnar Thorsen er fornøyd med at Radio 102 får fortsette i minst 5 år til på FM. Men, i et intervju med lokalavisa påpeker han at mange mindre radiostasjoner vil slite med å komme over på DAB. 

Som de fleste i bransjen kjenner til har Medietilsynet nå formelt forlenget konsesjonene for lokalradio på FM ut 2026. For lokalradio som sender utenfor storby-områdene blir det ingen endringer i rammevilkårene, men fra myndighetenes side snakkes det fortsatt om at konsesjonene er forlenget for å gi lokalradio bedre tid til å gå over til DAB. Det kan likevel bli svært vanskelig for mange små radioer, mener Thor Magnar Thorsen, som også sitter i styret i Norsk lokalradioforbund:

– Mange mindre lokalradiostasjoner som driver på dugnad og frivillighet, synes kostnaden med å komme seg på DAB, og utgiftene til å leie seg inn i et lokalt DAB-nett, er så høye at det ikke vil være mulig for disse å sende på DAB. Men nå er også disse sikret fortsatt drift på FM-nettet, kommenterer Thorsen overfor Haugesunds Avis.

Selv er Thorsen leder for Norges mest populære lokalradio med en relativ god økonomi gjennom flere år. Radio 102 er selvsagt på DAB, men redaktøren mener at FM fortsatt er svært viktig:

– For Radio 102 sin del betyr det at folk som har en analog radio i bilen, hjemme, på hytta eller i båten, fortsatt kan få oss inn i stort sett hele konsesjonsområdet. Selv om vi også sender på DAB er det fremdeles slik at utbyggingen tar tid, og det vil fremdeles ta noe tid før dekningen på DAB er like god som dekningen vi har på FM, sier Thorsen til Haugesunds Avis.

I Hurdalsplattformen slår den nye regjeringen fast at de vil jobbe for at lokalradioene skal få sende på FM til 2031, foreløpig er det vedtatt forlenget konsesjon ut 2026.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.