Ingen pressestøtte til lokalradio
Radionyheter

Fordeler 370 millioner til avisene, radio får ikke noe

Medietilsynet åpner nå for søknader om årets produksjonstilskudd, som er den største direkte mediestøtteordningen. Alle nyhets- og aktualitetsmedier på papir og nett, med unntak av kringkastere, kan søke.

– Produksjonstilskuddet skal bidra til at det er et mangfold av lokale medier i hele landet, som kan holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Men, når det snakkes om lokale medier, så gjelder dette altså ikke lokalradio, som ikke får pressestøtte uansett hvor mye nyheter og aktualiteter de måtte sende. Mange lokalradioer har i årevis ment at dette er urettferdig og konkurransevridende. Mediestøtten gjelder heller ikke riksradio og TV.

I år fordeler Medietilsynet nær 370 millioner kroner i produksjonstilskudd, mot 358 millioner kroner i fjor. Tilskuddet øker med 12 millioner kroner etter en justering for pris- og lønnsvekst.

Vanligvis er det cirka 150 aviser som kvalifiserer til å motta støtte gjennom produksjonstilskuddsordningen hvert år.

Hvem som får støtte bestemmes etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd. Medietilsynet er avhengig av økonomisk informasjon om avisene for å behandle søknadene. Denne informasjonen foreligger ikke før over sommeren. Endelig vedtak om hvem som får produksjonstilskudd for 2021 gjøres derfor til høsten.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.