Foto: Pål Lomeland
Radionyheter

Fornøyd med reklame på lokalradio

Lokalradioene er flinke til å overholde reklamereglene. Det er konklusjonen fra en undersøkelse gjennomført av Medietilsynet har foretatt.

Undersøkelsen viser at norske radiostasjoner generellt overholder kravet om at det ikke må sendes for mye reklame.

Tilsynet ville undersøke om radiostasjonene overholder en bestemmelse i kringkastingsforskriften som sier at total reklametid per klokketime ikke skal overstige 12 minutter og at reklameinnslagene heller ikke skal utgjøre mer enn 15 prosent av den daglige sendetiden.

Helt konkret ville tilsynet vite hvilke rutiner og systemer kringkasterne har for å sikre at denne «volumregelen» overholdes.

Medietilsynet fant at alle radiostasjonene som ble kontrollert hadde tilfredsstillende systemer for å ivareta de krav som stilles i kringkastingsforskriften § 3-1, går det fram av en pressemelding.

Dette er hva kringkastingsforskriften § 3-1 sier:

– Reklameinnslag skal samlet ikke overstige 15 prosent av den daglige sendetid.

– Reklameinnslag skal samlet ikke utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime.

– Reklameinnslag i form av telekjøp eller lignende direkte tilbud til seerne om salg, kjøp eller leie av produkter eller tjenesteytelser kan likevel samlet ikke overstige en time av den daglige sendetid.

– Ingen reklameinnslag kan sendes utenfor reklameblokkene med unntak av sendinger som omfattes av forskriften § 3-7 femte ledd, andre punktum.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar