Foto: Kyrre Dahl, radionytt.no
Radionyheter

Fylkesmannen trekker fram lokalradio og beredskap

Fylkesmannen i Telemark påpeker at lokalradio har en viktig rolle i beredskapen nå som rikskanalene har slukket sine FM-sendere i fylket. Radio Rjukan (bilde) blir trukket fram som et godt eksempel

NRK har et særskilt ansvar for utsending av varsler og beredskapsinformasjon fra myndighetene ved kriser og katastrofer. Med grunnlag i denne særskilte rollen er det inngått avtaler med lokalradioforbundene om at de i slike situasjoner skal overføre sendingen fra NRK over sine nett.

Det skriver Fylkesmannen i Telemark på sine nettsider. Saken kommer etter en nylig hendelsen på Yara på Herøya, samtidig som NRK nå har slukket sine FM-sendenettet i Telemark. Men, avtalene er gyldig over hele landet.

– Avtalene innebærer at befolkningen i denne sårbare overgangsfasen der mange ennå ikke har anskaffet seg DAB-radio i hjem eller kjøretøy fremdeles skal kunne motta viktig beredskapsinformasjon ved de store hendelsene ved å lytte på nærradio over FM-nettet, skriver fylkesmannen

Lokalradioene som lokal beredskapsressurs er av stor betydning over hele fylket, og Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å etablerte et godt samarbeid med disse. Som et eksempel så har Radio Rjukan, med eget studio i kommunestyresalen, vært en viktig informasjonsressurs i krisehåndteringen ved en rekke beredskapshendelser i Tinn-samfunnet de seneste årene.

Bybeltet i Grenland, med de eneste gjenværende tyfonanleggene (sirenene) i fylket, har utover den risiko som følger av befolkningskonsentrasjonen særskilte beredskapsutfordringer knyttet til de store industrianleggene. Dette er det blant annet tatt høyde for ved å sende ut til befolkningen en egen “gassplakat” som gir råd om atferd ved hendelser.

Ved utløsning av tyfonene skal befolkningen lytte til radio (NRK P1) for å få informasjon. Dette gjelder fortsatt ved overgang til DAB, selv om det ikke lenger blir sendt på 88,2 Mhz slik som det står på gjeldende utgave av denne plakaten.

Innbyggere uten DAB-radio vil ved utløsning av tyfonanleggene fremdeles kunne få den samme beredskapsinformasjonen ved å lytte til Radio Grenland på FM-radioene sine.

Fylkesmannen, NRK Telemark og Radio Grenland skal ha et møte for å gå gjennom ansvar og roller for og ved varsling knyttet til overgangen fra FM til DAB.

Fylkesmannen skriver videre at de mener at DAB har beredskapmessige fordeler som FM ikke har, blant annet ved at man i krisesituasjoner kan bryte inn i alle kanaler. Det forutsetter dog at alle kjøper DAB-radio og bruker denne.

Justis- og beredskapsdepartementet har inngått ein avtale av 22. juni 2012 med NRK, Norkring og Norsk Lokalradioforbund om å formidle meldingar frå styresmaktane ved lokale og regionale kriser og katastrofar. Avtalen er teknologinøytralt uforma og vil derfor også omfatte sendingar på digitalradio.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar