Radionyheter

Husk å sende inn regnskapsopplysninger til Tono

En rekke lokalradioer har ikke overholdt fristen for å sende inn regnskap for 2018 til Tono. Da fristen gikk ut den 1. juli var det kun 10 lokalradiokonsesjonærer som hadde oversendt sine regnskapsopplysninger.

Tono benytter konsesjonærens resultatregnskap for å beregne nøyaktig vederlag for 2018 og avregne dette i forhold til tidligere innbetalt akonto-beløp. Tono ber om at lokalradioene snarest sender inn virksomhetens resultatregnskap, der eventuelle fradrag klart går frem og hvor det tydelig fremkommer i regnskapet hva inntekter og ikke minst, utgiftene, utgjør. Eventuelt for mye betalt vederlag refunderes.

For Tonos vedkommende skal det ikke betales vederlag for utgifter knyttet til bingoavvikling som ikke er lønn, herunder kostnader til premier og kjøp av bingoblokker. Det skal heller ikke beregnes vederlag av støtte fra Medietilsynet som ikke er gitt til drift.

Norsk Lokalradioforbund minner om at lokalradiokonsesjonærene i henhold til vederlagsavtalen plikter å utstyre Tono med nødvendige opplysninger innen de frister som vederlagsbyrået setter.

I avtalen mellom den enkelte lokalradio og Tono heter det at dersom lokalradioen ikke overholder betingelser gitt i avtalen, herunder innsending av rapportskjema og vederlagsbetaling, vil tillatelse for musikkbruk i lokalradio bortfalle. TONO vil da kunne nedlegge et forbud mot å bruke musikkverk forvaltet av TONO. Dersom musikkverk forvaltet av TONO blir benyttet til tross for forbudet, vil TONO kreve vederlag og/eller erstatning jf. åvl. § 81. Ulovlig musikkbruk kan også utløse et straffansvar, jf. åvl. §§ 79 og 80.

Resultatregnskapet med tilhørende bingoregnskap for de som har dette, kan sendes elektronisk til Tono eller pr. post til Tono, postboks 9171, Grønland, 0134 Oslo.

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar
  • Viser igjen at Norge er den siste kommunistiske stat , vi bor ikke i et demokratisk land (maktarroganse)