Foto: Pål Lomeland
Radionyheter

Husk reklamefrie dager i påsken!

Det er mulig for ideelle organisasjoner å få litt gratis omtale i påsken. Mange lokalradioer tilbyer helt gratis reklametid på to av helligdagene.

Dette er en gavepakke som tilbys ideelle og frivillige organisasjoner i forbindelse med påske-feiringen.

Både Langfredag og 1. påskedag er forskriftsmessig såkalte reklamefrie dager i Norge. Det betyr at radio og TV ikke har lov til å sende vanlig reklame, men gratis informasjonsplakater for ideelle organisasjoner er tillatt.

Noen lokalradioer velger å ikke sende noen ting i det tidsrommet de ville sendt vanlig reklame, mens andre bruker dette som et tilbud til både lokale og nasjonale organisasjoner som driver med f.eks humanitært arbeid.

Ta kontakt med din lokalradio for å høre om de tilbyr dette. Og snakk gjerne med dem om vanlig reklame også!

Det er ikke bare i påsken at dette er aktuellt. Det er fire reklamefrie dager i året, ifølge Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 3-3:

§ 3-3.Reklamefrie dager
Det er ikke tillatt å sende reklameinnslag på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag.

Mens vi først er innom temaet radioreklame så lurer du kanskje på hvor mye reklame det normalt er lov til å sende?

§ 3-1.Varighet:
Reklameinnslag skal samlet ikke utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime. Reklameinnslag i form av telekjøp eller lignende direkte tilbud til seerne om salg, kjøp eller leie av produkter eller tjenesteytelser kan samlet ikke overstige en time av den daglige sendetid. Ingen reklameinnslag kan sendes utenfor reklameblokkene med unntak av direktesendinger fra idrettsbegivenheter.

De fleste reklamereglene gjelder både radio og TV, men det er en paragraf som er spesifikk for radio:

§ 3-9.Reklame i radio
Reklameinnslag i radio skal klart atskilles fra den ordinære programvirksomhet ved et særskilt lydsignal.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar