Styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen har sammen med administrasjonen vært i møte med Statens Vegvesen (Foto: Pål Lomeland)
Radionyheter

Installerer Lokal-DAB vederlagsfritt i tunneler

Lokale DAB-blokker som har dekning utenfor en tunnel skal innplasseres kostnadsfritt i tunnelen. Det er hovedkonklusjonen etter et nylig avholdt møte mellom Norsk Lokalradioforbund og Statens Vegvesen.

Dette gjelder tunneler plassert på riksveinettet og som er over 500 meter lange. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesveitunnelene og her er det er opp til den enkelte kommune om de ønsker å investere i DAB-dekning eller ikke.

I møtet ble det også avklart at Statens Vegvesen vil føre videre dekningsforhold for lokale FM sendinger, i de tunnelene som i dag har lokale FM sendinger installert. I fremtidige og nye tunnelprosjekter vil det kun bli installert DAB.

Norsk Lokalradioforbund har i lengre tid uttrykt bekymring over manglende avklaring for hvilke retningslinjer som skal gjelde for lokalradio i forhold til tunneldekning for FM og DAB.

Saken ble behandlet i Kulturkomiteen i forbindelse med fremleggelsen av «rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet». Som merknader til deres innstilling heter det at radiostasjoner som er tilgjengelig utenfor tunneler også må gjøres tilgjengelige i tunneler og at dette gjøres samtidig med tilretteleggingen for distribusjon av radiosignaler som foregår i tunneler over hele landet. Komiteens flertall mente at lokalradio burde ha tilgang til tunneldistribusjon på lik linje med riksradioene, enten de sender på digitalt eller analogt nett. Det bør heller ikke forekomme forskjellsbehandling, da det er staten som står for finansieringen.

Tross vedtatte merknader, har det frem til nå ikke vært mulig å få avklaring fra Statens Vegvesen i forhold til hva som er de faktiske forhold omkring fremtidig tunneldekning for lokalradio.

– Jeg synes svarene vi fikk fra Statens Vegvesen i dag er et godt steg i riktig retning. Vi mener likevel at veimyndighetene må hensynta det faktum at de fleste lokalradiostasjoner skal fortsette på FM i minst fem år. De bør derfor, så langt det er praktisk mulig, legge til rette for at lokalradio også kan innplasseres med FM-dekning i nye og eksisterende tunnelprosjekter i årene som kommer. Nå håper jeg at vi kan møtes litt oftere i denne utbyggingsfasen for å unngå misforståelser og for å finne optimale løsninger også for lokalradio. Det sier styreleder Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund til lokalradio.no.

Han viser blant annet til at Statens Vegvesens regionkontorer og deres underentreprenører frem til nå har praktisert ulike tilnærminger i forhold til hvem og hva som skal innstalleres i tunnelene.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar