Foto: Medietilsynet
Radionyheter

Kraftig nedbemanning i Medietilsynet

Medietilsynet, som blant annet har lokalradio som ansvarsområde, skal fjerne en rekke årsverk. Dette har blant annet en sammenheng med DAB, opplyser den nye direktøren. 

Det er nettstedet Kampanje som melder at så mange som 10 ansatte kan komme til å forsvinne fra det statlige organet Medietilsynet.

I dag er det 44 årsverk innenfor tilsynet og det betyr at opp mot 20 % av staben blir borte i det ledelsen kaller en nødvendig omorganisering.

– Det er riktig at Medietilsynet er i gang med en omstillingsprosess. Hele mediefeltet er i stor endring, og for at Medietilsynet skal være en relevant aktør framover, er det viktig at vi også tilpasser oss en ny medievirkelighet, sier administrerende direktør Mari Velsand, som har relativt kort fartstid i sin jobb.

– Da må vi blant annet rigge oss slik at vi blir en viktigere kunnskapsleverandør, vi må dreie noe mer av innsatsen fra kontroll til veiledning og dialog både med bransje og publikum, og vi må sørge for økt synlighet og deltakelse i den offentlige debatten, sier Velsand til Kampanje.

Hun vil ikke gå inn i detaljer om hvor mange og/eller hvilke oppgaver som kommer til å forsvinne fra tilsynet, men nevner blant annet at Medietilsynet har hatt mye å gjøre med DAB:

– De endringene vi snakker om, gjøres for at Medietilsynet skal kunne utføre sine oppgaver framover på en enda bedre måte enn i dag. Noen oppgaver som har tatt mye tid tidligere er blitt borte eller er redusert, blant annet har Konkurransetilsynet overtatt ansvaret for eierskapssaker, og prosjektet vi har hatt med informasjon rundt DAB-overgangen er i ferd med å avsluttes, sier Velsand til Kampanje.

Radio og konsesjonskrav er et av ansvarsområdene til Medietilsynet. Tidligere var det flere innholdskrav både til riksradio og lokalradio, som nå er borte.

Men, Medietilsynet var likevel svært aktive i forbindelse med FM-slukkingen i Oslo, der de tvang Radio Metro av lufta mot sin vilje, ved å true med store dagsbøter.

Tilsynet har fortsatt ansvaret for å sjekke om regler rundt reklame og andre formelle detaljer blir overholdt hos lokalradioene, men tilsynets folk trenger ikke lenger sjekke hvor mange minutter lokale nyheter hver kanal sender og om de er lokale nok, for å nevne noe.

LES HELE SAKEN I KAMPANJE

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar