Radionyheter

Krever ny behandling av bøter til lokalradio

Medietilsynet mener at tre lokalradioer har drevet med ulovlige samsendinger.  Etter klagebehandling sender Medieklagenemnda nå sakene tilbake til tilsynet.

Medietilsynet mente at Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) har brutt konsesjonsvilkårene og ila de tre relativt kraftige gebyrer.

Saken ble anket til Medieklagenemnda, som kom fram til at Medietilsynet må behandle sakene på nytt:

VEDTAK:

– Medietilsynets vedtak 4. april 2019 i sak mot Asker og Bærum Lokalradio AS oppheves, og sendes tilbake for ny behandling. Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

De to andre vedtakene er identiske.

Det er først og fremst gebyrenes størrelse Medieklagenemnda reagerer på. De er enig med Medietilsynet i at lokalradioene ikke har fulgt regelverket:

– Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at det bør reageres med overtredelsesgebyr i denne saken, siden det er tale om omfattende brudd på et sentralt konsesjonsvilkår. står det i sakspapirene.

Klagenemnda er soleklar på at gebyrene er for høye, dette skriver de i saken mot Asker og Bærum lokalradio:

–  Når det derimot gjelder størrelsen på det utmålte gebyret, er Medieklagenemnda av den oppfatning at et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner ikke framstår som forholdsmessig, heter det i saksbehandlingen.

– Medieklagenemnda er av den oppfatning at tilsynet ved utmålingen av overtredelsesgebyret også må ta hensyn til overtrederens økonomiske situasjon, skriver klagenemdna og utdyper:

– Etter Medieklagenemndas syn er det ikke relevant å se hen til Radio Metro AS’ økonomiske bæreevne i denne vurderingen. Siden klager driver ikke-kommersiell radiovirksomhet, er det klart at økonomien vil være nokså begrenset. Av årsregnskapet for 2018 framgår det at klagers samlede inntekter var på i overkant av 115 000 kroner, mens samlede utgifter var på i overkant av 135 000 kroner.  Driftsresultatet for 2018 ble følgelig negativt, noe det også var i 2017. På denne bakgrunn framstår et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner som klart disproporsjonalt, mener Medieklagenemnda.

Det er lignende uttalelser i de to andre sakene, der Medietilsynet ila gebyr på 500 000 og 150 000 kroner. De tre sakene behandles hver for seg.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar