Illustrasjon: Lokalradiosender på Brannfjell i Oslo
Radionyheter

Lar være å slukke FM for å sikre lik dekning

NRK, P4 og Radio Norge begrunner avvikene i slukkeplanen for det nasjonale FM-nettet med å sikre best mulig samsvar i dekningen mellom de fem riksdekkende nettene. Det kommer frem i radioaktørenes samlede tilsvar til Medietilsynet.

I begynnelsen av juli ble det kjent at Medietilsynet ba rikskringkasterne om å redegjøre for status i forhold til FM-slukkingen som er gjennomført. Bakgrunnen var blant annet at tilsynet hadde mottatt henvendelser fra publikum, der det går frem at riksaktørene har opprettholdt enkeltsendere i regioner der FM-nettet er slukket. I sin henvendelse til Radio Norge, P4 og NRK ba tilsynet om en oversikt over hvilke områder i en slukket region som fortsatt har tilgang til FM-sendinger, hvilke sendere i grenseområder som ikke er slukket, bakgrunnen for de vurderinger som er gjort i denne forbindelse, og om mulig hva som er antatt utfall av neste slukking med tanke på dekning.

Nå er svaret kommet.

– De fem riksdekkende nettene har ulik oppbygning og og ulikt antall sendere med bare delvis samme plassering. Planen benytter fylker som beskrivelse av slukkeområdene overfor publikum og myndigheter. Planen søker samtidig å ta hensyn til en mest mulig enhetlig opplevd slukking av de ulike nettene, det vil si at det skal være best mulig samsvar i dekningen i mellom de fem riksdekkende FM-nettene også under slukkeprosessen. Det står det blant annet å lese i den samlede tilbakemeldingen fra rikskringkasterne.

Grunnen til at P4 og Radio Norge opprettholder sendinger i store deler av Buskerud, er at Radio Norge dekker store deler av dette området med sin hovedsender fra Tryvann i Oslo. P4 har ikke sender på dette sendepunktet og for å ha like god dekning som Radio Norge, har man altså valgt å opprettholde flere P4-sendere i dette fylket, hvor alle de nasjonale signalene skulle vært slukket den 16. juni.

– Det interessante ved dette svaret er at det er innført et nytt, overordnet prinsipp i slukkeplanen. Det overordnede er at det skal koordineres mellom de tre at ingen – men spesielt dreier dette seg om P4 og Radio Norge – skal få dårligere dekning ved slukkingen i noen fylker​ og at man i så tilfelle ikke følger slukkeplanen. ​Dette er noe man opplyser om nå, men som ikke har vært inne i bildet tidligere. Dersom Medietilsynet da skal informere om slukkingen burde jo de og andre vært orientert om dette som en del av slukkeplanen når den ble bestemt. ​De gjør med andre ord som de vil uavhenging av slukkeplanen​, men det kan jo ha som konsekvens at andre kan gjøre det samme som ikke har vært en del av eller godtatt en slukkeplan, ​sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Hva med FM-senderne i Hedmark? De er også skrudd av og DAB er ikke fullt utbygget, ikke på Drevsjø hvertfall. Jeg savner Radio Norge og P4, – mine 2 yndlingsstasjoner