Varaordfører i Røros, Christian Elgaaen, om korona-krisen i studio hos Nea Radio Foto: Per Magne Moan
Radionyheter

Lokale radioer høyner beredskapsnivået

Et femtitalls lokale radiostasjoner med et særlig beredskapsansvar har i forbindelse med den pågående krisesituasjonen økt sin beredskap og satt i verk en rekke tiltak for å sikre at viktig og riktig informasjon når ut til innbyggerne. Norsk Lokalradioforbund koordinerer den lovpålagte beredskapsinnsatsen for lokalradio, blant annet gjennom et samarbeid med NRK.

– Vi ser at mange av lokalradioene i denne ekstraordinære situasjonen er sitt samfunnsansvar bevisst og gjør store og viktige grep for å opprettholde beredskapen. Opprettelse av midlertidige hjemmestudio, installasjon av reserveløsninger for å styrke kringkastingsdistribusjonen og etablering av interne beredskapsrutiner er blant tiltakene som flere har gjennomført. Tallrike lokalradioer har også styrket den redaksjonelle produksjonen, lagt om sendeplanen og satt inn ekstrasendinger for å dekke den nasjonale krisesituasjonen så bredt som mulig, sier daglig leder Pål Lomeland i Norsk Lokalradioforbund.

Han forklarer at lokalradioene gjennom kringkastingsloven og smittevernloven har en beredskapsplikt om å stille sendernettet til disposisjon for offentlige myndigheter i en krisesituasjon. Det er den ansvarlige leder for håndteringen av en aktuell krise – sentral statsmyndighet, politimester eller fylkesmann – som definerer når det er krise og når beredskapsradioene skal brukes til nå ut til befolkningen med informasjon.

– Lokalradiobransjen har etablerte beredskapsinstrukser, egne varslingssystemer og vi øver regelmessig for å vedlikeholde beredskapskompetansen og sikre at den enkelte lokalradio er skikket til å kunne informere lokalbefolkningen om det skulle oppstå en krise, sier Lomeland.

Lokalradioene har siden 1994 samarbeidet med NRK om beredskap. Avtalen sikrer at NRK i en krisesituasjon også vil kunne nå frem til alle de som lytter til lokalradio. Lokalradio har samlet over en halv million lyttere og er i et beredskapsperspektiv spesielt viktig siden de fleste lokalradioer fremdeles har distribusjon på FM.

– Mange lokalradioer har også etablert samarbeid med og inngår som en del av beredskapsplanene til både kommuner og fylkeskommuner. Disse har som oppgave å gi folk nødvendig informasjon i lokale og regionale krisetilfeller. Lokalradioen har fungert som en viktig informasjonsressurs i krisehåndteringen ved en rekke beredskapshendelser som flom, skogbrann, skred, gasslekkasjer og andre større ulykkeshendelser de seneste årene, ifølge Lomeland.

Lokalradioenes beredskapsapparat består per dato av 58 lokalradiostasjoner situert over hele landet. Disse stasjonene har dekning i ca. 230 kommuner fordelt over alle norske fylker. Det er Norsk lokalradioforbund som utpeker lokale beredskapsradioer og koordinerer innsatsen.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar