Foto: Medietilsynet
Radionyheter

Lokalradio får penger til innovasjon

Kun to lokalradioer står på lista over de som har fått støtte til innovasjon i mediebedrifter. Det er Hedmarksradioene og KSU 247. I tillegg har et prosjekt om podkast fått støtte. 

18 prosjekter har fått støtte når Medietilsynet for første gang har fordelt innovasjonsstøtte til mediebedrifter. Potten var i år på sju millioner kroner. – Mange og gode søknader vitner om stor interesse og behov for en slik støtteordning, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Målet med den nye innovasjons- og utviklingsstøtten er å styrke mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier. Medietilsynet mottok 71 søknader, og det ble totalt søkt om over 32 millioner kroner.

– Å velge blant søknadene har vært både spennende og krevende. Medietilsynet er glad for at regjeringen anerkjenner behovet ved å foreslå å øke innovasjons- og utviklingsstøtten med tre millioner kroner i neste års statsbudsjett, sier Velsand.

Blant prosjektene som får støtte, er medier som ønsker å fornye den lokale journalistikken. Bladet Sunnhordland vil for eksempel lage en interaktiv og klikkbar oversikt med innhold avisen lager i sitt nedslagsfelt ved å bruke droner, mens Porten.no i Indre Sogn ønsker å utvikle en ultralokal nettavis der hver kommune får sin egen forside.

Lokalavisa Stjørdalens Blad og Malvik Bladet har søkt støtte for å utvikle dekning av e-sport, og Sunnmørsposten ønsker å teste ut ny arena for å tiltrekke seg «youtubere».

I tillegg får prosjekter som tester ut datateknologi i journalistikken støtte. Støtte får også fellesprosjekter initiert av bransjeorganisasjonene Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes landsforening (MBL).

Blant de som har fått støtte denne gangen finner vi Hedmarksradioene, som får 272 000 kroner for prosjektet “Spredning av lokale nyheter og aktualiteter til skjermer i lokalt område”

– Dette var veldig gledelige nyheter en mandag morgen, og med et trangt nåløye er vi glade for at prosjektet vårt fikk støtte. Vi gleder oss til å komme i gang med videreutviklingen av konseptet vårt, sier daglig leder i Hedmarksradioene, Bjørn-Martin Brandett til lokalradio.no.

Mediehuset KSU247, som også driver lokalradio, har fått 114 700 kroner til prosjektet: “Digitalisering av innhold med distribusjon til smarte enheter”

Vi nevner også at Mediebedriftenes landsforening har fått 302 400 kroner for prosjektet: “Norsk podcasthosting: Felles podcastsystem for bransjen”. Sistnevnte er ikke medlem av Norsk Lokalradioforbund.

Kilde:  Medietilsynet

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.