Foto: Medietilsynet
Radionyheter

Lokalradio har søkt støtte for over 30 millioner kroner

Medietilsynet har mottatt 265 søknader om nesten 40 millioner kroner til “tilskot til lokale lyd- og bildemedium”. Halvparten av disse har søkt om støtte til digitalisering av lokalradio. Rammen for denne tilskuddssordningen i år er 13,7 millioner kroner

Det er i alt søkt om over 30 millioner kroner til radiovirksomhet fordelte på 210 søknader fra 68 aktører.

Av disse er det søkt om 600 000 kroner til drift av tolv etniske og *minoritetsspråklige radiostasjoner. Det er søkt om tilsammen 2,5 millioner kroner fra fire ulike lokalradioorganisasjoner. 1,2 millioner er søkt om til utviklingsprosjekt, og nesten to millioner kroner er søkt om til kompetansehevande tiltak. Det er søkt om 5,5 millioner kroner til lokale programproduksjoner.

Digitalisering av lokalradio
I tillegg til disse tradisjonelle søknadskategoriene har det i år også vært mulig å søke om investeringsmidler til *digitalisering av lokalradio. Her har 24 radiostasjoner søkt om 5,6 millioner kroner til *digitalisering av lokalradiostasjonen. I tillegg har elleve aktører søkt om 13,2 millioner kroner i investeringsstøtte til å bygge digitale radionett. Til sammen utgjør dette nesten 19 millioner kroner.

Lokal-TV
Det er i alt søkt om over ni millioner kroner til lokal-tv-virksomhet fordelte på 55 søknader fra 19 aktører.

Det er søkt om én million kroner fra én lokal-tv-organisasjon. Det er søkt om 350 000 kroner er til utviklingsprosjekt, og 500 000 kroner blir brukte ønsket til *kompetansehevande tiltak. Det er søkt om 7,2 millioner kroner til lokale tv-programproduksjoner.

Søkerene kan forvente svar søknadene sine i løpet av juni, i følge Medietilsynet.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar