Radionyheter

368 lokale FM-konsesjoner tildelt i Danmark

Det danske Kulturministeriet har nylig tildelt 368 nye FM-konsesjoner for kommersiell og ikke-kommersiell lokalradio. Konsesjonene gjelder for en periode på ti år fra 2018.

Det er klart etter at Radio- og TV-nemden i første halvår har avholdt en anbudsrunde for programtillatelser til både kommersiell- og ikke-kommersiell lokalradiovirksomhet. De nye programtilladelsene trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til utgangen av 2027.

I følge Slotts- og kulturstyrelsens nettside var det 41 søkere til kommersiell lokalradio og det vil bli utstedt 223 programtillatelser innen 1. juli. For ikke-kommersiell lokalradio kom det inn 161 søknader til 145 programtillatelser. Disse vil utstedes i løpet av august.

Ikke -kommersiell lokalradio er den nye perioden bundet opp av nye konesjonskrav blant annet i forhold til stasjonenes organisasjon og lokalt innhold.

 

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Danmark nærmer seg slukking av FM-båndet
  DR i Aarhus. Foto: DR Presse

  Posted By: Endre Juel Lundgren July 10, 2017

  Andelen av digital radiolytting øker fortere enn tidligere antatt i Danmark. Det vil få betydning for samtalene om å slukke FM-båndet, og partiet Liberal Alliance åpner for at lukkespørsmålet skal få bli en sentral del av forhandlingene om landets planer for radiomediet.

  Digitallyttingen øker i Danmark, og den øker betydelig fortere enn ventet. Slukking av FM-båndet er derfor noe som kan skje i overskuelig fremtid. Det skriver Jyllands-Posten (artikkelen ligger bak en betalingsløsning).

  Det er politisk enighet i Danmark om at FM-slukking skal begynne tidligst to år etter at digital radiolytting når 50 prosent. Lyttingen i 2017 er allerede på 33 prosent, opp fra 21 prosent i 2015, og på et nivå man først trodde skulle oppnås i 2018.

  Det gjeldende medieforliket – den politiske avtalen som bestemmer forutsetninger for konsesjoner, public service midler og annet – går ut i 2018. Medietalsmann i Liberal Alliance, Leif Mikkelsen, åpner for å la denne digitale utviklingen bli en del av forhandlingene om et nytt forlik.