Radionyheter

Lokalradio ilagt gebyr for ulovlig bruk av frekvenser

Radio Øksnes i Vesterålen er ilagt et overtredelsesgebyr på 3000 kroner fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Årsaken er radiostasjonen bevisst har opprettholdt sine sendinger etter at sendertillatelsen ble tilbakekalt.

Radio Øksens hadde gyldig sendertillatelse frem til denne ble tilbakekalt av Nkom i desember 2015, på grunn av manglende betaling av årsgebyr for 2014 og 2015. I februar foretok forvaltningsorganet en kontroll av radiostasjonen og avdekket her at frekvensene fortsatt var i bruk, selv om radiostasjonen ikke lenger hadde tillatelse til slik bruk. Nkom viser også til at Radio Øsknes på egen facebookside og hjemmeside hadde publisert sendetider og informasjon som bekreftet at radioen hadde sendinger fra desember 2015 til mars 2016.

I sin vurdering mener Nkom at Radio Øksnes har brukt frekvensene uten tillatelse bevisst i strid med kravet om tillatelse i ekomloven § 6-2 første ledd. Nkom viser til at Radio Øksnes tidligere har hatt sendertillatelse, men fikk den tilbakekalt ved vedtak av 22. desember 2015. Det legges derfor til grunn at virksomheten var kjent med at bruk av frekvenser i det elektromagnetiske spekteret forutsetter tillatelse fra myndigheten.

Overtredelsesgebyrets størrelse fastsettes etter en helhetsvurdering, hvor overtredelsens grovhet, varighet, utvist skyld og foretakets omsetning skal tas i betraktning. Etter en samlet vurdering har Nkom kommet til at gebyret fastsettes til 3000 kroner. Radio Øksnes kan påklage vedtaket innen tre uker.

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar