Radionyheter

Lokalradio og NRK utvider samarbeidet

Lokalradioene og NRK har siden 1994 hatt et utstrakt samarbeid om beredskap. Nå er dette samarbeidet ytterligere forsterket ved at Norsk Lokalradioforbund og NRK har inngått en avtale som gir lokalradioene adgang til å videredistribuere NRKs nyhetssendinger og produksjoner fra nasjonale pressekonferanser.

– Vi deler gjerne med norske lokalradioer der vi kan. Også vi syns det er viktig at lokalradioenes lyttere skal få tilgang på viktig nasjonal informasjon i en alvorlig krise for Norge, sier redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK, Grethe Gynnild-Johnsen.

NRK har av Stortinget fått i oppdrag om å ta selvstendig ansvar for bidra til norsk mediemangfold. I det mangfoldet er landets lokalradioer svært viktige som formidlere til publikum i sitt område.

– NRK ønsker å være en god samarbeidspartner for også lokale og regionale mediehus. Da er det naturlig at vi bidrar overfor lokalradioene med godt innhold som lyd fra nasjonale pressekonferanser og faktasjekket innhold fra våre nyhetsavdelinger nasjonalt og regionalt. Vi skal naturligvis ha en sunn og godt konkurranse om å lage godt innhold til publikum over hele landet. I dette tilfellet dekker NRK et bredere område enn lokalradioene skal og kan, derfor er det naturlig at vi deler i en slik situasjon som Norge står i, sier Gynnild-Johnsen.

Mange lokalradioer og spesielt de som gjennom avtaleverk har et særlig beredskapsansvar, legger nå ned en formidabel innsats i å sørge for at viktig og riktig informasjon når ut til innbyggerne. Vi ser likevel at stadig flere lokalradioer på grunn av sviktende økonomi, permitteringer, karanteneregler og andre forhold er underbemannet, noe som påvirker evnen til å opprettholde den redaksjonelle produksjonen på et stabilt høyt nivå. Blant annet har flere lokalradioer måttet begrense sin bemanning på kveldstid. For disse vil avtalen med NRK fungere som et supplement til den ordinære produksjonen. Også flere mindre stasjoner med liten bemanning har etterlyst muligheten for å videresende innhold fra NRK.

– Dette er tiltak som betyr mye i den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, spesielt for de minste lokalradioene. Lokalradioene har over 600 000 lyttere på daglig basis og er for mange en viktig kilde til informasjon i den prekære stituasjonen som preger det norske samfunnet. Det er et skrikende behov for etterrettelig og oppdatert informasjon i lokalsamfunn over hele landet, og så fort som utviklingen nå går fra dag til dag er denne bistanden fra NRK noe lokalradioene setter stor pris på, sier Aslak Skretting som er styreleder i Norsk Lokalradioforbund.

Det er den enkelte lokalradio som gjør vurderinger i forhold til om man ønsker å benytte seg av ordningen. Avtalen mellom NRK og lokalradioen  er av midlertidig karakter og strekker seg i første omgang frem til 30. mars.

NRK og Norsk Lokalradioforbund samarbeider også om beredskap på andre fronter. Blant annet er det inngått en avtale som sørger for at NRK kan benytte lokalradioene for å komme ut med krisekommunikasjon. Avtalen regulerer forholdet mellom NRK og lokale radiostasjoner til oppfyllelse av forpliktelser etter gjeldende lover- og forskrifter og sikrer at NRK i en krisesituasjon også vil kunne nå frem til alle de som lytter til lokalradio via FM og DAB. Forbundets beredskapsnettverk består av 58 lokale radiostasjoner som står beredt til å videreformidle meldinger fra statsmyndighet – enten via NRK eller direkte.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar