Radionyheter

Lokalradio videresendte P4-sendinger i Nordland

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har gjennom kontroll avdekket at Radio Helgeland har videreformidlet P4-sendinger på en av sine frekvenser. Kontrollen ble gjennomført på oppdrag fra Medietilsynet etter tips fra en lytter. Det kommer frem i et brev sendt fra tilsynet til P4.

Lytteren mente at han fikk inn signaler fra P1 og P4 i Nordland. Ettersom dette er et område der riksdekkende radiokanaler har slukket sine FM-signaler, ba Medietilsynet om at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet foretok en kontroll.

I deres kontollrapport fremkommer det at kontolløren har registrert videreformidling av P4 og noe P5 på frekvens 104,7 i Sandnessjøen. Denne FM-frekvensen tilhører Radio Helgeland, som er en lokalradio med allmenradiokonsesjon. Det ble ikke registrert utsendelser av NRK P1.

Medietilsynet har derfor bedt P4 om å redegjøre om hvorvidt de er kjent med denne videreformidlingen og om det foreligger noen avtale om videresending av innhold med Radio Helgeland.

– Ettersom Sandnessjøen ligger i et område der riksdekkende kanaler har slukket sine FM-signaler i henhold til Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet, skal det ikke lenger være mulig å motta P4 på FM. Det bes om at MTG rapporterer tilbake til Medietilsynet på hvordan saken følges opp og resultatet av tiltakene, står det å lese i brevet.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar