Radionyheter

Lokalradioene sørger for bedre beredskap

Det har vært mye snakk om beredskap i forbindelse med FM-slukkingen til rikskanalene. NLR vil påpeke at lokalradioene har en viktig rolle i beredskapen og når de som kun har FM-radio.

Det var rikskanalene som gjennomførte en FM-slukking i fjor. Nesten 200 lokalradioer sender fortsatt på FM, til glede for mange lyttere. I debatten om gjenåpning av FM har det vært snakk om at beredskapen er svekket. Men, det er viktig å huske på at lokalradioene sender fortsatt på FM og er en del av beredskapen, mener styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting:

– Til diskusjonen om Norge er dårligere skodd for en krisesituasjon nå som de nasjonale radioaktørene har stengt ned FM-sendingene vil jeg informere om beredskapsavtalen som gjelder for norske lokalradioer, sier Skretting.

– De fleste lokalradioer sender fortsatt på FM og er gjennom beredskapsavtalen med NRK del av beredskapsapparatet. Myndighetene kan kreve å disponere lokalradioenes sendernett til kriseinformasjon, forklarer styrelederen.

Et eksempel på at lokalradioene er viktig for beredskapen er sist vinter, da det var uvær i Finnmark og det var lokalradioen som nådde fram til folk:

– Heldigvis skjer det ikke ofte, men når kriser inntreffer har lokalradioenes nett vist seg å være pålitelig infrastruktur. Senest i vinter førte uvær og ekstrem skredfare i Finnmark til at lokalsamfunn ble isolert. Da bidro Radio Nordkapp fortløpende med informasjon og trafikkmeldinger.

I motsetning til NRK og de nasjonale radioaktørene eier lokalradioene sine egne sendernett, som betyr at de driftes uten kostnad for det offentlige. Lokalradio opprettholder beredskap på FM, og arbeider for å få forlenget sine konsesjoner til 2031.

Skretting sier det er et viktig moment å være klar over hvor forskjellig den økonomiske bakgrunnen er for de nasjonale og lokale når man diskuterer FM og DAB. De nasjonale, viktigst NRK, måtte ha brukt store summer på vedlikehold og eventuelle utbedringer av sitt FM nett dersom de skulle bli værende, penger som i stor grad ville kommet fra det offentlige. Slik er ikke situasjonen for lokalradio.

– Lokalradioene eier sine egne sendernett, disse er i god stand, og finansieres helt og holdent over radioenes egen drift. Å forlenge lokalradioenes konsesjoner til 2031 slik som nå diskuteres medfører ikke økte kostnader for det offentlige, tvert imot. det er det som vil bidra til å sikre lokalradioene forutsigbarhet og mulighet til å parallelt bygge ut og vedlikeholde sendernett for DAB, sier Skretting.

Norsk lokalradioforbund har iverksatt tiltak for at lokalradio på FM må få innpass i tunneler der det er ledig kapasitet, som en ytterligere styrking av beredskapen langs veiene.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar