Jan Gonzalez er leder og ansvarlig redaktør i Activa Hits Radio
Radionyheter

Lokalradioer forlater DAB – satser heller på nett

Både Ordentlig Radio og Activa Hits Radio har levert tilbake sine innholdskonsesjoner for lokal-DAB. Begge lokalradioene oppgir økonomi som hovedårsak til at de ikke lenger er å finne i de lokale kanallistene på DAB i Oslo og omegn. Stasjonene fortsetter driften, men nå som rene nettradioer.

Activa Hits Radio ble etablert i 2017 og er en minoritetsradio med base og studio i Oslo, hvor innholdet i stor grad er tilpasset spansktalende personer. Bak Activa Hits står Jan González Magnussen. Han har sitt opphav fra Gran Canaria og beskriver seg selv som en musikkentusiast. Jan startet i radiobransjen i år 2000 og har erfaring fra flere spanske radiostasjoner.

– Vi er veldig fornøyd med hva vi har fått til med Activa Hits på kort tid, og vi angrer heller ikke på at vi har satset høyt med sendinger på DAB. Problemet er at det som nystartet aktør er vanskelig å få til en bærekraftig drift. For lokalradioer tilbys det lite offentlig bistand. Vi har mottatt noe økonomisk drahjelp fra støtteordninger i regi av Medietilsynet, men dette har vært svært begrenset i forhold til behovet, sier Magnussen som også påpeker at Oslo kommune heller ikke har vært villig til å bistå. Dette til tross for at minoritetskanalen utgjør et viktig tilskudd i den allmenne samfunnsdebatten, for integrering og for demokratiet lokalt.

Han forventer reaksjoner fra lytterne, når kanalen nå går av DAB-nettet.

– Vi fikk mange reaksjoner når vi fjernet nyhetene og endret sendeplanen i desember. Det er grunn til å tro at vi vil få liknende tilbakemeldinger, når lytterne oppdager at vi ikke lenger er å finne på DAB, sier Magnussen som presiserer at Activa Hits Radio vil bestå som nettradio.

Han etterlyser også bedre samarbeid mellom minoritetsradioene i Oslo.

– Vi samarbeider med andre radiostasjoner i flere land, hvor vi jobber sammen og hjelper hverandre. Lokalt er samarbeidet nærmest ikke-eksisterende, sier han.

Som Norsk Lokalradioforbund tidligere har påpekt, er det vanskelig å finne bærekraftige driftsmodeller for aktører som utelukkende sender på DAB, der konkurransen fra nasjonale aktører er stor. Offentlige regnskapstall for de syv tilvekstene til lokalradiomangfoldet som bare sender i DAB, viser et samlet driftsunderskudd på godt over 5 millioner kroner. Samtlige av aktørene har et negativt driftsresultat. Felles for aktørene er at de har svært lave inntekter, sett i forhold til utgiftene.

– Det er synd og urovekkende når spennende nyetableringer hver for seg har konkludert med at de ikke finner grunnlag for drift på DAB alene. For norske lokalradioer koster distribusjon på DAB mer enn tilsvarende på FM, samtidig som inntektsgrunnlaget blir lavere med større kanalmangfold, sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Sommerfelt Skretting.

Siden 2015 har 11 nye og unike lokalradiostasjoner forsøkt å etablere radiovirksomhet på DAB-plattformen alene. Når Ordentlig Radio og Radio Activa Hits nå leverer inn sine DAB-konsesjoner, har totalt seks av disse 11 lokale DAB-kanalene forlatt plattformen.

– Ordentlig Radio var tidlig ute med å satse på DAB i hovedstadsområdet, med en rendyrket og tydelig profil, samt potensiale til å nå 1,2 millioner lyttere. Det er et varsko som viser de utfordringene lokalradio har med skulle å basere seg på sendinger på DAB alene når en radiokanal med så erfarne radiofolk bak seg, i et av landets største konsesjonsområder, ikke skal ha livets rett, sier Skretting og fortsetter

– Norsk Lokalradioforbund har den siste tiden arbeidet med å vise politikere og forvaltning hvor viktig fortsatt drift på FM er for at bransjen skal klare å delta i digitaliseringen. Vi ser tydelig at for lokalradioene så er det drift på FM som finansierer parallell-distribusjon på DAB, og bransjen trenger å få avklart forlenging av FM-konsesjonene nå. For de minste aktørene må vi samtidig finne gode løsninger og støtteordninger som gjør dem i stand til å betale for en digital distribusjon som koster langt mer enn det de er kjent med fra FM.

Det har ikke lykkes lokalradio.no å få kommentarer fra representanter for Ordentlig Radio.

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar