Radionyheter

Lokalradioforbundet tildelt 855 000 kroner til digitaliseringsprosjekt

Norsk Lokalradioforbund er tildelt 855 000 kroner til et prosjekt for å koordinere lokalradiobransjens overgang til digitale teknologier. Av lokalradioer, fikk også Hedmarksradioene og Radio Rjukan støtte fra tilskuddsordningen for innovasjon og utvikling.

Medietilsynet har i dag kunngjort hvilke medier som har mottatt innovasjonsstøtte. Totalt kom det inn 36 søknader, og det ble totalt søkt om 15 millioner kroner.Nå er 10 millioner fordelt på 24 ulike prosjekter delt ut.

– Nesten halvparten av mediene som får støtte denne gangen er små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, og totalt 98 prosent av midlene går til disse mediene eller til utvikling av lokalt innhold, sier Medietilsynets Mari Velsand i en pressemelding.

Sammen med Landslaget for Lokalaviser er det Norsk Lokalradioforbund som er mottakere av de største enkelttilskuddene. Forbundets prosjekt handler om å tilby dedikert teknisk kompetanse og støttetjenester til lokalradioene i forbindelse med overgang til ny kringkastingsteknologi. Målet er også å utarbeide løsninger for parallell digital distribusjon. Internett blir en mer og mer viktig plattform for radiolytting, enten via PC, smarttelefon, radioapplikasjoner, smarthøyttalere, podcast eller dedikerte internettradio-mottakere. Forbundet ønsker i tillegg å utvikle en digital kunnskapsbase, til bruk for bransjen.

– Dette er prosjekter som skal komme mange lokale medier til gode, gjennom bistand til digitalisering og kompetanseløft, sier Velsand.

Radio Rjukan er tildelt 160 000 kroner til et prosjekt for å lage innhold til turistradio for podcast og smarthøyttalere. Hedmarksradioene ønsker å oppdatere dagens produksjonssystem for å frigjøre tid til å lage mer radio og er tildelt i underkant av 230 000 kroner.

Disse har mottatt støtte:

Søker Prosjektbeskrivelse Sum (i kroner)
Vestavind Bygdeblad for Sveio Dronejournalistikk 65 270
Østhavet Etablere ny nettavis og digitalisere det gamle arkivet med tekst og bilder 85 000
Dølen Skape engasjement og nye lesere med levende bilder rettet mot unge lesere 179 750
Bjørgu (Oppegård avis) Ny portalløsning skal dekke den nye, sammenslåtte kommunen etter at Oppegård og Ski kommune slås sammen 220 000
Folkebladet Løfte kulturjournalistikken ved å bruke nye journalistiske virkemidler, som lyd og opplevelsesjournalistikk 387 500
Finnmark Dagblad Gjøre arkivbilder digitalt søkbare 500 000
Skjåk Mediautvikling Utvikle og gjøre det mer «hipt» å bruke dialekt gjennom en dialekttjeneste 748 000
Polaris Media Midt-Norge Åtte lokalaviser får hjelp til å bli mer lest av et rullerende digitaliseringsteam 805 875
Namdalsavisa Løfte fram lokalt innhold alle kan forholde seg til gjennom personalisering og kunstig intelligens 430 000
Mediehuset iTromsø Digitalisering og tilgjengeliggjøring av fotoarkivet 486 000
Adresseavisen Lage nye debattarenaer, både fysiske og digitale 650 000
Norpublica Database over folkevalgte, tilbys lokale medier 21 600
Norpublica Datagravingsprosjekt, tilbys lokale medier 240 500
Dag og Tid Utvikle lydavis, der abonnentene kan høre utvalgte saker fra avisa via én app 171 600
Norsk Lokalradioforbund Etablere digitalt ressursfellesskap for lokalradioer for å lette den digitale overgangen 855 000
Landslaget for Lokalaviser Digitalt kompetanseløft for lokalavisene 1 100 000
MVL Media (Gjøvik og Toten) Utvikle to lokale gratisaviser til digitale abonnementsaviser 773 000
Bladet Vesterålen Utvikle nettavisen med video- og streamingløsninger 500 000
Hedmarksradioene Oppdatere dagens produksjonssystem for å frigjøre tid til å lage mer radio 229 367
Lokalavisen Trysil-Engerdal Fullautomatisering av papiravisproduksjonen 225 500
TV Haugaland Digitalisere TV-tilbud for lokal breddeidrett 180 000
Radio Rjukan Lage innhold til turistradio for podcast og smarthøyttaler 160 000
Futh (Fitjarposten) Utvikle den lokale gratisavisen til en nettavis med brukerbetaling 149 000
Agderposten Utvikle nytt produksjonssystem for en gruppe lokalaviser 837 000
Totalt 9 999 962

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar