Radionyheter

Medietilsynet sjekker samsendinger

Medietilsynet har vært i kontakt med flere lokalradioer i såkalte slukkeområder for å sjekke at det ikke samsendes eller videresendes ulovlig. 

Når riksradioene slukket sine FM-sendere i 2017 ble det samtidig vedtatt forbud mot kommersiell lokalradio på FM i storbyene. Dette kalles slukkeområder. Kun nisjeradioer får lov til å sende på FM i slukkeområder, med strenge konsesjonsvilkår. Det eksisterer blant annet en inntektsgrense for reklameinntekter.

Et annet vilkår er forbud med samsendinger:

3.1. Det er ikke tillatt med samsendinger eller videresendinger. Medietilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller. 

Dette er et vilkår som tilsynet av og til sjekker. Nylig har minst to lokalradioer fått brev med spørsmål om de sender lovlig.

Den ene av disse er Radio Latin-Amerika, som er en nisjeradio i Oslo.  Der har det kommet fram at lokalradioen sender Euronews og det kan være i strid med reglene.

Med uttrykket «sam- og videresending» menes samtidig og uendret kringkasting mellom to eller flere aktører. Dersom Radio Latin-Amerika sender Euronews samtidig og uendret, må det søkes om dispensasjon fra sam- og videresendingsforbudet, går det fram av et brev fra Medietilsynet.

– Hvis sendinger produseres og lagres på en programserver, der dere kan hente ut programmet til ønsket tid – og programmet deretter sendes til forskjellige tider, vil dette ikke regnes som sam- og videresending. Programmet blir ikke kringkastet samtidig, og forholdet faller derfor utenfor sam- og videresendingsdefinisjonen, står det videre i brevet.

Også pTro må søke om dispensasjon

Omtrent den samme formuleringen kommer fram i et brev fra Medietilsynet til pTro, som har konsesjon både i Kristiansand og Stavanger/Sola. Kristiansand er ikke underlagt like strenge regler som Stavanger og dermed oppstår det litt forvirrende regelverk.

Tilsynets henvendelse gjelder er program som kalles “sju til ni” som går på begge konsesjoner og faller derfor inn i samsendings-regelen. pTros forgjenger Radio Sørvest søkte om dispensasjon fra regelverket i 2017 og fikk innvilget dette, men det virker som om dispensasjonen har gått ut på dato.

Derfor må pTro søke på nytt for å sende dette programmet på begge kanaler samtidig. Men, regelen gjelder hvis konsesjonen i Stavanger vil sende noe fra Kristiansand, går det fram av brevet.

– Jeg ønsker å presisere at selv om det er pTro som ervkonsesjonæren for både konsesjonv318 i område 11-03 (Stavanger, Sola) og for konsesjon 3025 i område 10-02 (Kristiansand), gjevder sam- og videresendingsforbud for konsesjon 3118 også for eventuell sam- og videresending av programmer fra konsesjon 3025 i Kristiansand, skriver seniorkonsulent Marzena Thoresen.

Hvis sendinger produseres og lagres på en felles programserver, der aktørene kan hente ut programmet til ønsket tid – og programmet deretter sendes til forskjellige tider, vil dette ikke regnes som sam- og videresending.

Programmet blir ikke kringkastet samtidig i to konsesjonsområder, og forholdet faller derfor utenfor sam- og videresendingsdefinisjonen. Det samme gjelder også for innholdsproduksjon av mindre innslag, intervjuer o.l. som blir
lagt på en felles server og senere blir lastet ned etter behov.

Medietilsynet bemerker at sålenge det ikke er snakk om samtidig og uendret sam- eller videresending av nevnte innhold, så vil kringkasting ikke omfattes av forbudet.

– Søknad om dispensasjon fra sam- og videresendingsforbudet er kun nødvendig hvis pTro har samsending eller videresending av programmer med stasjoner utenfor slukkeområder, skriver Thoresen.

Lokalradio.no kjenner ikke til at noen av disse lokalradioene har fått noen form for sanksjon for disse tilfellene. 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar