Radionyheter

Medietilsynet opprettholder sanksjoner mot Radio Metro

Medietilsynet vil gi stasjonene i Metro-gruppen gebyr for å ha formidlet sendinger på FM uten konsesjon. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varslet også sanksjoner i sakens anledning, men de vil ikke forfølge saken videre.

Stasjonene Radio Metro, Radio Rox og The Beat skulle egentlig stenge ned sine FM-sendinger i Oslo 8. desember som en del av den regionale slukkeplanen. Kanalen nektet og fortsatte å sende uten gyldige tillatelser. Det fikk både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet til å reagere med trusler om store dagbøter, dersom sendingene ikke opphørte. Først en uke senere, den 15. desember skrudde kanalene av sine sendere.

Nå har Medietilsynet i et brev til Metro-gruppen varslet at de vil ilegge gebyr for lovbruddet. Overtredelsen består i å ha kringkastet uten gyldige innholds- og anleggskonsesjoner for radiokanalene i perioden 9. desember 2017 til og med 15. desember 2017.

– Et eventuelt gebyr vil bli beregnet etter kringkastingsforskriften § 10-3 jf. kringkastingsloven. Gebyret beregnes ut fra dekningsgraden som de lovstridige sendingene har hatt. Medietilsynet kommer til å innhente beregninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på dekningsgraden av senderne på de ulike nettene. Gebyret kan ikke overstige 0,5 prosent av kringkasterens eller senderanleggets samlede omsetning for siste regnskapsår. Metro-gruppen vil få anledning til å uttale seg til gebyrets størrelse før endelig vedtak fattes, står det å lese i brevet fra Medietilsynet.

Etter det lokalradio.no kjenner til vil ikke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som varslet sanksjoner for ulovlig frekvensbruk forfølge saken videre.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

3 kommentarer

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • Har ikke Metro meldt inn myndighetene til EFTA??????vedr.stenging av fm, fordi at ingen turister eller biler-lastebiler kan få veimeldinger og slikt på sine KUN fm radioer, når det kjører inn i Norge…

  • Hvorfor får Radio Metro gebyr, mens P4 som sendte alt for lenge på FM slipper unna?
    Korrupsjon?