Foto: Radio 102
Radionyheter

Mistet 22 % av reklameinntektene

Lokalradio tapte 22 prosent av annonseinntektene på grunn av koronapandemien i 2020. Det viser tall fra Medietilsynet. Radioene som bare lever av reklame tapte enda mer.

Til tross for betydelig inntektsfall, bedret norske medier lønnsomheten i pandemi-året 2020. Det viser en ny analyse fra Medietilsynet. – Annonsefallet har vært betydelig, men kostnadsreduksjoner redder resultatene for mange, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Både aviser, radio- og tv-kanaler hadde lavere annonseinntekter i 2020 enn i 2019, viser rapporten fra Medietilsynet. Den prosentvise reduksjonen for aviser var vel 13 prosent. Lokalavisene var den gruppen aviser som tapte mest, med en nedgang i annonseinntekter på vel 19 prosent i 2020.

Lokalradio tapte mer enn riksradio

Lokalradioene tapte 22 prosent av annonseinntektene. Lokalradioene som hadde reklameinntekter som viktigste inntektskilde tapte 30 prosent av disse inntektene. De nasjonale kringkasterne kom bedre ut, med et fall på knappe åtte prosent fra året før.

Nasjonale løssalgsaviser, der aviser som VG og Dagbladet inngår, var den eneste gruppen som økte annonseinntektene i fjor. Der var veksten på nesten 12 prosent.

Med unntak for nasjonale kringkastere og løssalgsaviser, økte alle mediekategoriene sine brukerinntekter i 2020. Størst vekst hadde lokalavisene, med vel fire prosent. Alle mediekategorier unntatt lokalradioene har brukerinntekter.

– Økte brukerinntekter kompenserer likevel ikke for fallet i annonseinntekter. De totale driftsinntektene gikk dermed ned for alle mediekategorier i 2020, unntatt for lokalradioer som finansieres av bingo, sier Velsand.

Store forskjeller mellom lokalradioene

Medietilsynets tall viser at det er store forskjeller blant lokalradioene, både når det gjelder inntektsutvikling og lønnsomhet. Mens de ikke-kommersielle radioene hadde størst inntektsfall i 2020, økte de bingo-finansierte radioene inntektene med 54 prosent. De reklamefinansierte radioene hadde et inntektstap på vel 29 prosent i 2020.

Totalt bedret lokalradiovirksomhetene lønnsomheten i 2020. Det samlede driftsresultatet økte med nær 30 prosent, eller 3,2 millioner kroner. Men det er store ulikheter mellom radiokategoriene.

– Alle kategorier unntatt bingoradioene forbedrer lønnsomheten på grunn av betydelige kostnadsreduksjoner, særlig i personalkostnadene. Men mens de andre radiokategoriene har redusert antall årsverk, har bingoradioene økt lønnskostnadene. Det forklarer at denne type radioer har redusert lønnsomheten, selv med økte inntekter, sier Velsand.

De nasjonale radiovirksomhetene bedret lønnsomheten betydelig i 2020. Driftsresultatet i 2020 var fire ganger større i 2020 enn i 2019, og mesteparten av bedringen skyldes reduserte driftskostnader.

Lokalavisene tapte mest av avisene

Lokalavisene var den type aviser som hadde størst reduksjon i driftsinntektene i 2020, med et fall på fem prosent fra året før. Disse avisene hadde likevel størst forbedring i lønnsomheten, og resultatet (eksklusive produksjonstilskudd) økte med nesten 22 prosent fra året før.

– Mange aviser reduserte kostnadene betydelig da koronaen kom for å demme opp for forventet inntektsfall. Når reduksjonen ikke ble så stort som fryktet, gjør kostnadskuttene at driftsresultatet bedres, sier Velsand.

Samlet reduserte avisene antall årsverk med cirka to prosent i 2020. Det var små forskjeller mellom de ulike aviskategoriene.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.