Fra Norsk Radiomuseum, Selbu. Foto: Kyrre Dahl
Radionyheter

Nærradioens far er død

Tidligere kulturminister Lars Roar Langslet er død, 79 år gammel. Han er kjent for å være den som brøt NRK-monopolet og tillot drift av det som den gang het nærradio, og som var forløperen til den floraen av lokalradioer som eksisterer i dag.

Lars Roar Langslet satt på Stortinget for Høyre fra 1969 til 1989 og han var kultur og vitenskapsminister i Kåre Willochs regjering fra 1981 til 1986.

Langslet var den første minister med denne porteføljen; det dreide seg om Kultur-, kirke- og utdanningsdepartementet, men departementet måtte deles, ettersom Langslet var katolikk og derfor etter rådende lovforståelser ikke kunne ha ansvar for kirkesaker knyttet til Den norske kirke.

Langslet avskaffet NRKs monopol på kringkasting ved i 1981 å endre kringkastingsloven til å tillate de første ikke-reklamefinansierte såkalte nærradioer (lokalradioer drevet på frivillig basis og med visse krav til programinnhold). Det ble også tillatt enkelte lokale fjernsynssendinger.

Nærradioene som ble etablert etter bruddet med NRKs kringkastingsmonopol i 1981 var imidlertid bare begynnelsen på det store mangfoldet av private norske radiokringkastere som skulle komme senere utover på 1980-tallet.

Innvilgelsen av et stort antall konsesjoner gav en bred faglig basis for det utredningsarbeid som resulterte i en helt ny medielov 1984.

I den første prøveperioden var det 50 konsesjoner fordelt på 10 steder i Norge. Kommersiell drift var ikke tillatt og det ble stilt krav til programinnhold. F.eks. var programmer som inneholdt bare musikk, med eller uten annonsering, forbudt.

Før nærradioene hadde Norge bare én radiokanal. Folk som ønsket å høre musikk måtte enten høre på svensk P3, som man fikk inn på Østlandet eller  Radio Luxembourg på mellombølge.

Etter bare to år med nærradioer, i 1984, opprettet NRK en ny kanal, P2. Dette var en direkte konsekvens av at nærradioene spilte musikk folk likte å høre på, og at de derfor skapte sitt eget marked.

Høyre og i særdeleshet Langslet var altså i førersetet for å innføre lokalradio. I 2015 var Høyre også det ledende regjeringspartiet når Stortinget bestemte at en rekke lokalradioer måtte legges ned mot sin vilje, slik at NRK, P4 og Radio Norge kunne gå over på DAB. Høyre var også i førersetet da det ble bestemt at lokalradioene skulle fratas halvparten av støttemidler de tidligere fikk til redaksjonell produksjon til fordel for utbygging av DAB.

Kilde: Norsk lokalradioforbunds arkiver, Wikipedia

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar