Styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen
Radionyheter

– Nasjonal FM-slukking kan ikke utsettes

Stortinget skal tirsdag behandle et forslag fra Fremskrittspartiet om å stoppe slukkingen av det nasjonale FM-nettet. Senterpartiet vil støtte forslaget og det hevdes at Arbeiderpartiet vurderer å gjøre det samme. Det er ikke ansvarlig politikk å reversere et politisk vedtak en drøy måned før den nasjonale FM-slukkingen tar til, mener styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen.

– Det er nå for sent å utsette den nasjonale FM-slukkingen. Det vil i tilfelle få store økonomiske og regulatoriske konsekvenser. Alle aktørene, inkludert lokalradio, har nå innstilt seg på at dette skal gjennomføres og har også foretatt, eller er i ferd med å foreta, økonomiske investeringer og iverksatt andre tiltak i forbindelse med den nasjonale slukkingen, sier Larsen.

Norsk Lokalradioforbund har vært svært kritiske til beslutningen både om å slukke det nasjonale FM-nettet og spesielt til at lokalradioene i byene skal tvangsslukkes. Tvangsslukkingen i storbyene er fortsatt en sak som behandles av ESA. Lenge så det ut til at svært mange lokalradioer skulle tvinges av FM-plattformen, men det endte med at de fleste fikk fortsette. Dette ble behandlet i Stortinget i juni 2015.

– På det tidspunktet hadde Stortinget fortsatt en mulighet til å reversere beslutningen, men siden enkelte av de samme representantene nå er imot, forstod de tydeligvis ikke konsekvensene av sin egen bestemmelse. Det er jo når Stortinget behandlet saken at man måtte ha reagert – ikke en måned før beslutningen skal effektueres, sier Larsen.

Fjellvettregelen om å snu i tide skulle vært anvendt i Stortinget i juni 2015, men nå er det rett og slett for sent.

– Fremskrittspartiet er i en særstilling. De har vært kritiske helt siden 2011 da dette ble behandlet første gangen. De skjønte konsekvensene, men sitter nå i en regjering som gjennomfører vedtaket. Man kan ikke ha to diametralt ulike standpunkter i samme sak. Det er Arbeiderpartiet og Høyre har hovedansvaret for denne beslutningen. Det nytter ikke for Arbeiderpartiet å løpe fra dette ansvaret nå, med henvisning til beredskapen, sier Larsen.

Han viser til at både Annikken Huitfeldt og deretter Hadia Tajik hadde muligheten til å ta andre valg, men unnlot å gjøre det. Deretter fulgte Thorild Widvey opp den kursen som var valgt av de to AP-statsrådene og nå har kulturminister Linda Hofstad Helleland gjort det samme.

Norsk Lokalradioforbund er av den oppfatning at denne prosessen har vært uheldig håndtert både politisk og byråkratisk. Myndighetene har i hovedsak forholdt seg til de tre nasjonale radioaktørene (NRK, MTG og SBS) og de har verken lyttet til lokalradio, uavhengige tekniske eksperter eller organisasjoner som i lang tid har advart mot konsekvensene av den nasjonale FM-slukkingen.

Forbundet mener at en reversering av slukkevedtaket, så sent i prosessen reiser en rekke problemstillinger.

– Det må blant annet tas standpunkt til hvordan man skal gjenoppbygge og utbedre det nasjonale FM-nettet. Hvem skal bevilge penger til dette – og på hvilken måte skal dette fordeles? Hva er kostnadene og hvordan skal dette finansieres? Og hva med forbrukerne som har investert millioner i DAB-apparater? Det hadde jo ikke det vært nødvendig, dersom det nasjonale FM-nettet fortsetter. Da bør det kunne reises krav om erstatning. Det er også et faktum at P4 og Radio Norges konsesjoner på FM går ut ved årsskiftet. De er blitt forlenget i tråd med slukkeplanene, men reverseres slukkeplanen må deres nasjonale lisenser umiddelbart lyses ut, sier Larsen.

– Når radiodigitaliseringen er ferdigstilt, bør det gjennomføres en kritisk evaluering av hele den politiske prosessen. Ikke noe annet land i verden har gått til det skritt å stenge det nasjonale FM-nettet og i tillegg forsøkt og tvangsslukke lokale stasjoner. Men det er vel faktisk slik at politikerne må ta konsekvensene av egne beslutninger, avslutter styreleder i Norsk Lokalradioforbund Svein Larsen.

Om forfatteren

blank

Norsk Lokalradioforbund

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar