Mixer hos Radio Ålesund
Radionyheter

Endringer i inntektene for lokalradio

Lokalradioene hadde en omsetning på 219 millioner kroner i 2020. Det er en nedgang på 3,4 % fra året før, viser ferske tall fra Medietilsynet. Bak tallene ligger det store forandringer. 

Det har skjedd store endringer i sammensetningen av inntekter for lokalradio og dette er klare pandemi-effekter. Det kommer fram i rapporten Økonomien i norske medium som Medietilsynet har offentliggjort i dag.

Generelt har lokalradio med radiobingo økt sine inntekter, mens andre radioer har mistet store deler av inntektene.

Andelen av inntektene som kommer fra radiobingo økte kraftig, fra 27,4 % i 2019 til 40,5 % i 2020. Andelen av inntektene som kommer fra reklameinntekter falt på sin side kraftig, fra 50,9 % til 41,1 %.  Reklame og radiobingo er dermed nå like viktig for økonomien til norske lokalradioer samlet.

Dette gjør også at det er blitt langt flere lokalradioer som har hoveddelen av sine inntekter fra radiobingo, fra 72 i 2019 til 110 i 2020. Antall lokalradioer med reklame som hovedinntekt gikk ned fra 122 til 86, viser rapporten fra Medietilsynet.

Bingoradioene samlet økte sin omsetning med 50 % i 2020 sammenlignet med året før. Lokalradioer med radiobingo hadde en omsetning på 110 millioner kroner i fjor, mot 72 millioner året før.

De kommersielle radioene mistet nesten 30 % av inntekten sin i det første pandemiåret. Tapet utgjør 36 millioner kroner og er i all hovedsak en effekt av den gloale pandemien. Det ble gitt ut 3,1 millioner kroner i koronakompensasjon til lokalradio i fjor.

Også de ikke-kommersielle lokalradioene tapte inntekter i fjor. Dette er radiostasjoner som hverken har radiobingo eller annonser som inntektskilde. Nedgangen på 13,9 % skyldes lavere inntekter fra gaver og andre frivillige bidrag.

Når det gjelder kostnader økte bingoradioene sine kostnader med med 40 millioner kroner og det ble 26 flere årsverk i denne typen radioer.

De kommersielle radioene reduserte sine kostnader med 30 % og særlig lønnskostnadene gikk ned. Fra 88 årsverk i 2019 ble det rapportert om 60 årsverk  i 2020. Økningen i ansatte hos bingoradioene veier altså nesten opp nedgangen i ansatte hos de kommersielle lokalradioene.

Totalt sett hadde lokalradio et driftsresultat på 14,1 milllioner kroner i 2020, opp fra 11,1 millioner kroner i 2019.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.