Nyutnevnt kulturminister Trine Skei Grande på slottsplassen. Foto: Håkon Jacobsen / regjeringen.no
Radionyheter

Nei, kulturminister Trine Skei Grande vil ikke slukke de lokale FM-radioene

Faktisk.no har sjekket en påstand som er fremsatt i en radioreklame betalt av Senterpartiet, der leder Trygve Slagsvold Vedum sier at kulturministeren vil slukke lokalradioen. Faktisk helt feil, er konklusjonen.

PÅSTAND:

– Kulturminister Trine Skei Grande vil slukke din lokale FM-radio.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet @ Reklame på lokalradio, 2. august 2019

KONKLUSJON

Mens Senterpartiet vil forlenge FM-konsesjonene til lokalradio til ut 2031, har et flertall i kulturkomiteen, som inkluderer Venstre, gått inn for å forlenge konsesjonene til ut 2026. Hva som skjer etter dette er uvisst.

Venstre i Stortinget har uttrykt støtte for strengere regler for reklamefinansiering av en håndfull ideelle, etniske eller religiøse radioer i storbyene. Dette er heller ikke grunnlag for å si at Grande vil slukke din lokale FM-radio.

GJENNOMGANG

Senterpartiet har siden juli kjøpt radioreklame på lokalradiostasjoner som sender på FM-nettet. Der sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum dette:

Hei, det er Trygve. Jeg er en av mange som ikke har DAB i bilen. Kulturminister Trine Skei Grande vil slukke din lokale FM-radio. Er du som meg, og fortsatt ønsker lokalradio på FM – stem Senterpartiet.

Annonsen har blitt distribuert via den såkalte FM-samkjøringen. Reklamen har gått på alle stasjonene til Radio Metro-gruppen på Østlandet og Sørlandet, opplyser direktør Hilde Apneseth i Radio Metro.

– I tillegg har den gått på på de aller fleste større lokalradioer i hele Norge. Den begynte å gå i midten av juli og skal til sammen gå i fire uker, sier hun.

Hovedbudskapet i reklamen er at kulturminister Trine Skei Grande (V) vil slukke det lokale FM-nettet. Som kulturminister er Grande ansvarlig statsråd for mediesaker. Påstanden må derfor tolkes som at enten regjeringen eller partiet Venstre går inn for å stenge FM-nettet for lokalradioer. Er dette riktig?

VEDUMS GRUNNLAG:

Faktisk.no har spurt Vedum og hans rådgiver om hva som er grunnlaget for påstanden om at Grande «vil slukke din lokale FM-radio». De viser til:

At regjeringen i 2017 stengte det nasjonale FM-nettet.

At offentlig redaksjonell støtte til lokalradio er kraftig redusert de siste årene.

At 15 lokale FM-stasjoner i storbyene har måttet stenge.

At lokale FM-stasjoner bare har konsesjon til ut 2021.

At Senterpartiets forslag om å forlenge FM-konsesjonene til lokalradio til ut 2031 ble stemt ned i Stortinget, av blant annet Venstre.

Det er foreslått ytterligere begrensninger på mulighetene til reklameinntekter for de ikke-kommersielle kanalene i storbyene.

At Senterpartiet i 2016 foreslo å utsette slukkingen av det nasjonale FM-nettet. Forslaget fikk bare Sps og Frps stemmer.

At Senterpartiet i 2018 foreslo å gjenåpne FM-nettet for NRK P1.

KORT OM HISTORIEN:

I 2011 vedtok Stortinget overgangen til digital radio – DAB. Det var kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) som la frem stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet.

Riksdekkende radio skulle over på DAB i løpet av 2017, men lokalradio kunne fortsette å sende på FM-båndet.

Begrunnelsen var at lokalradioene skulle skjermes for de store kostnadene forbundet med omlegging til DAB. Inntektene fra FM-lytting er også større enn fra DAB.

I storbyene ble FM-radio i 2017 stengt for alle andre enn såkalte nisjeradioer. Dette er radiokanaler som deler sendenett med andre, og som har begrensninger på reklame- og sponsorinntekter. I praksis er det nå bare ikke-kommersielle kanaler som sender på FM i de store byene.

Lokalradioens rolle ble på nytt behandlet da regjeringen Solberg i 2015 la frem lokalradiomeldingen. Stortinget bestemte enstemmig at lokalradioer skal få lov til å fortsette sendinger på FM-båndet frem til 2021.

Lokale FM-stasjoner har derfor lisens til å sende frem til årskiftet 2020/2021. Det er 120 unike aktører i lokalradiomarkedet.

Det sentrale spørsmålet for lokalradioene, og deres lyttere, er hva som skjer fra 1. januar 2021.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2019 stilte Venstre seg bak følgende merknad fra kulturkomiteen på Stortinget:

Komiteens flertall (…) ber regjeringen komme tilbake med en sak til Stortinget der man vurderer å forlenge FM-konsesjonene for lokalradioer utenfor storbyene til 2031.

Slik sendte komiteen et signal om at de ønsket forlenget konsesjon til lokalradio på FM. I desember fikk Medietilsynet i oppdrag å utrede en slik forlengelse.

I mars i år kom mediemeldingen om hvordan regjeringen vil legge til rette for mangfold og kvalitet. Der omtalte kulturminister Trine Skei Grande lokalradioene på denne måten:

I ein marknad med berre to riksdekkjande kommersielle aktørar, er lokalradioane viktige røyster. Med bakgrunn i at all riksdekkjande radio blei heildigitalisert i 2017, blei 2017 òg det første året med meir liberale rammevilkår for lokalradio på FM. Mellom anna blei innhaldskrava og dei økonomiske avgrensingane som gjaldt for nisjeradioar oppheva, med unntak for nisjeradioane i dei konsesjonsområda der heller ikkje lokalradio kan sende på FM.

Medietilsynet leverte sin rapport til Grande i mai. Der anbefaler de at lokalradioene får fortsette å sende på FM ut 2026. I de største byene bør det, som i dag, bare være ikke-kommersielle radioer som får sende på FM, foreslår de.

– Det som ligger i ånden til denne rapporten er hvor viktig lokalradio er, både i formidling av nyheter, og for å skape et fellesskap, sa Grande da rapporten ble overlevert.

Hun sa videre at hun håpet på støtte til de foreslåtte grepene.

– Vi skal nå ha denne på høring og behandle dette i løpet av året, håper vi, sånn at vi så fort som mulig får mediemeldingen gjennom i Stortinget og også får støtte for denne typen grep, sa kulturministeren til Kampanje.

Ba om forlengelse

Under behandlingen av mediemeldingen ba regjeringspartiene på Stortinget regjeringen følge tilsynets anbefaling og forlenge dagens ordning til ut 2026. Flertallet i komiteen, inkludert Venstre, ba også regjeringen følge tilsynets anbefaling om å øke den økonomiske støtten til lokale lyd- og bildemedier. Partiene vil ha økt støtte så lenge noe av pengene skal gå til digitalisering.

LES HELE SAKEN PÅ FAKTISK.NO

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar