Svein Larsen, Radiosjef i Radio Metro. Foto. Radio Metro
Radionyheter

Nkom varsler bot til Radio Metro

Nkom varsler at de vil illegge overtredelsesgebyr etter at Radio Metro og flere andre lokalradioer ikke slukket sine FM-sendere i Oslo slik de var pålagt av Stortinget. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener at Radio Metro har overtrådt Ekomloven ved at de sendte på FM i Oslo etter 8. desember 2017.

Det var Stortinget som bestemte at Radio Metro og andre større lokalradioer måtte stenge sine FM-sendere fordi rikskanalene NRK, P4 og Radio Norge skulle slutte å sende på FM samme dag.

Vedtaket ble fattet mot ønsket til Metro-gruppen, som valgte å sende videre på FM i en uke etterpå. De slo av sine Fm-sendere etter trusler om heftige dagbøter som fort kunne kommet opp i hundretusener av kroner.

Både Medietilsynet og Nkom varslet om dagbøter dersom Metro ikke gikk av lufta. Det er ikke snakk om dagbøter/tvangsmulkt nå, men et overtredelsesgebyr.

– Radio Metro avsluttet de ulovlige sendingene over de tre sendernettene kl. 24.00 natt til lørdag 16. desember 2017. Nkom besluttet på dette grunnlag å ikke fatte vedtak om tvangsmulkt eller stenging av FM-senderne. Nkom anser det likevel nødvendig å vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr for den ulovlige frekvensbruken som allerede har funnet sted, står det i brevet fra Nkom.

De varsler derfor Radio Metro om at de vil bli ilagt et gebyr på 40 000 kroner. Lignende brev med mindre beløp er også sendt til Radio Rox og The Beat. Metro har fått mulighet til å svare på henvendelsen før 26. februar og er dermd ikke ilagt bøter enda.

Medietilsynet har også varslet Metro-gruppen om at det er aktuellt med overtredelsesgebyr, og radiosjef Svein Larsen reagerer kraftig på det han mener er forskjellsbehandling:

– Jeg er overrasket over at de går videre med denne saken etter at vi, som vi sa fra om, sluttet med sendingene den 15.desember klokka 24.00. Dersom de konkluderer med bot i denne saken regner jeg med at de nasjonale kringkasterne også blir bøtelagt siden de fortsatte sendingene sine langt utover det som var fastsatt i slukkeplanen. Hvis det ikke skjer er det en klar forskjellsbehandling som ikke er akseptabel, sier Larsen til lokalradio.no

Han sikter til at flere av rikskanalene ikke fulgte opp ved å la sendere stå på i områder som skulle vært slukket. Dette har ikke fått noen konsekvenser for NRK, P4 og Radio Norge.

Larsen har via Norsk Lokalradioforbund tatt saken opp med Eftas overvåkingsorgan ESA, som ennå ikke har sagt sin mening om at Radio Metro blir tvunget av lufta mot sin vilje. Metro-gruppen mente at de burde få lov til å fortsette å sende på FM til ESA hadde sagt sitt.

Nkom skriver i sitt brev at de har merket seg dette, men at det ikke gir Metro rett til å fortsette å sende på FM.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar