Radionyheter

Nkom vil gripe inn mot kraftige DAB-adaptere

Nkom reagerer på de siste dagers avsløringer om at telefonsamtaler kan avlyttes på grunn av DAB-adaptere. De varsler at de vil gripe inn ved regelbrudd. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i en pressemelding presisert at det er importører og forhandlere av radioutstyr som er ansvarlige for at utstyret de importerer eller selger overholder det europeiske regelverket.

DAB-adaptere kan brukes i biler uten originalmontert DAB-radio. Disse adapterne tar imot DAB-sendingen og videreformidler den til bilens stereoanlegg enten via linjeinngang (AUX) eller ved at adapteren sender lyden til bilens stereoanlegg via FM. En del slike adaptere har også innebygget håndfri-funksjonalitet for mobiltelefon.

De siste dagene har det i en del medieoppslag blitt beskrevet hvordan telefonsamtaler gjennomført via slike adaptere er blitt fanget opp gjennom FM-radioen i andre biler i nærheten. I media har det også blitt referert til tester utført av Telenor som indikerer at et testet adapter har høyere utgangseffekt enn tillatt.

Nkom presiserer derfor hvilke krav som gjelder:

Før radioutstyr blir tilgjengelig i det norske markedet, skal produsenten sørge for at utstyret har gjennomgått en samsvarsvurdering. Dette betyr at utstyret er testet etter relevante standarder og det foreligger teknisk dokumentasjon som viser at utstyret tilfredsstiller de grunnleggende kravene i radioutstyrsdirektivet. Disse reglene gjelder i hele EU/EØS-området.

Produsenten erklærer at utstyret tilfredsstiller de europeiske kravene, ved å merke det med CE-merke og legge ved en samsvarserklæring. De som kjøper DAB-adaptere, bør se etter dette merket og sjekke at det sammen med utstyret også følger informasjon om utstyrets frekvensbruk og utgangseffekt. For DAB-adaptere er maksimal utgangseffekt 50 nW (nanowatt).

Det europeiske regelverket for radioutstyr er implementert i norsk rett gjennom radioutstyrsforskriften. Radioutstyrsforskriften stiller konkrete krav til at importør og forhandler (distributør) skal påse at utstyret de selger tilfredsstiller regelverket. De skal sjekke at utstyret er CE merket og at det medfølger en korrekt samsvarserklæring. I dette tilfellet bør de spesielt sjekke merkingen av utgangseffekt og påse at den ligger under 50 nW.

Denne lave utgangseffekten gir en kort rekkevidde (opp mot 10 meter), men skal være tilstrekkelig til at sendingen fanges opp av bilens FM-radio. Grunnen til det strenge kravet til utgangseffekt, er at rekkevidden av FM-sendingen skal være begrenset. Dette for å minske sannsynligheten for å forstyrre andre DAB-adaptere, annen kringkasting og minske sannsynligheten for at lyden slår inn i andre biler i nærheten.

Nkom anbefaler de som har bil med egen linjeinngang (AUX), å bruke denne. Dette vil hindre at man eventuelt forstyrrer andre adaptere eller radiosendinger i nærheten, og man unngår at andre kan høre hva du snakker om i mobiltelefonen dersom du bruker adapterens håndfriløsning.

Nkom har ansvar for å føre tilsyn med at omsetning av radio-, teleterminal-, og nettutstyr er i samsvar med regelverket og vil gripe inn mot aktørene der det blir dokumentert brudd på reglene.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar til keal Slett svar

  • Et DAB-adapter av det slaget som omtales her består av to hoveddeler: En DAB-tuner, og en FM-sender. På enkelte modeller kan FM-senderen også benyttes av en mobiltelefon, eller vilkårlig annen enhet med utgang for hodetelefon. Det er da denne eneheten som benytter FM-senderen, og DAB-tuneren kobles vekk. Det finnes også rene FM-sendere, uten noen DAB-tuner, som kan brukes av f.eks. en mobiltelefon på samme måten.

    Avlyttingen er knyttet til FM-senderen. DAB-tuneren er fullstendig frakoblet når mobilen eller en annen lydkilde benytter FM-senderen, og er overhodet ikke aktiv når mobiltelefonen avlyttes. Det er FM-senderen som er aktiv, og kan avlyttes når den formidler mobilsamtalen.