Radionyheter

Norkring leverer tilbake tillatelsen for Riksblokk 2

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet informerer på eget nettsted at frekvenstillatelsen for Riksblokk 2 vil bli ledig. Norkring AS har meddelt at de leverer tilbake tillatelsen med virkning fra og med 16. mai 2019.

Riksblokk 2 er en landsdekkende frekvensblokk bestående av kanalene 216,160 – 217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168 – 224,704 (kanal 12A). Medietilsynet og Nkom gjennomførte auksjon av Riksblokk II i april 2012 og vinner i auksjonen ble Norkring AS med et bud på kroner 4 004 000. Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse ble gitt med en varighet fra og med 29. mai 2012 til og med 31. desember 2031. Norkring har nå besluttet å levere tilbake tillatelsene for Riksblokk 2.

Nettet er ikke utbygd, men selskapet A-Media AS drifter et lokalt DAB-nett i Riksblokk 2 for Rogaland og Sunnhordland, med Norkring som anleggskonsesjonær.

Riksblokk 2 blir nå ledig og andre interessenter kan søke om å få tildelt ressursen. Ytterligere informasjon om frekvenstillatelsen finnes her.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar