Foto: NV Radio
Radionyheter

NV Radio får likevel støtte fra Medietilsynet

Medietilsynet har omgjort sitt vedtak om avslag på søknaden om driftstilskudd fra Norway Voice Radio. Det skjer etter at internettkanalen med tilhold i Oslo i mars klaget på tilsynets opprinnelige beslutning om avslag.

Det var usikkerhet om minoritetsradioen faktisk kvalifiserte til støtte fra tilskuddordningen, som førte til negativt svar på den opprinnelige søknaden.

– Norway Voice har ikke tidligere søkt om tilskudd fra denne støtteordningen og ved behandling av søknaden var det knyttet utfordringer til om stasjonen er en lokalradio. Etter en ny vurdering, og på bakgrunn av de nye opplysninger supplert i klagebrevet, har Medietilsynet funnet at Norway Voice har sannsynliggjort at de er en lokalradio, skriver tilsynet i tilsagnsbrevet.

NV Radio får dermed utbetalt 25 000 kroner fra støtteordningen for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Norway Voice Radio, populært kalt NV Radio fylte i mars ett år og henvender seg mot minoritetsgrupper med sendinger på seks språk.

Medietilsynet har valgt å opprettholde sine avslag på støtte for en rekke andre klagesaker fra ulike lokalradiostasjoner. Alle disse sakene er oversendt til Medieklagenemda for endelig avgjørelse.

 

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar