Radionyheter

Ny rapport: Inntektene til lokalradio synker

Inntektene sank for alle typer lokalradioer i 2016, og alle de viktigste inntektskildene hadde en negativ utvikling fra 2015 til 2016. Det synliggjøres i i rapporten «Økonomien i norske medievirksomheter 2012 til 2016» som Medietilsynet la frem fredag.

– Rapporten viser at lokalradio i Norge har mye å slite med, og står ovenfor vanskelige valg i forbindelse med overgangen til de nasjonale kringkasternes overgang til DAB, sier Tor Erik Engebretsen, direktør for tilskudd, økonomi og marked i Medietilsynet til NRK.

Tor Erik Engebretsen (Foto: Kine Jansen)

Ifølge direktøren er det store variasjoner i markedet. Noen stasjoner går med overskudd, andre har betydelige tap.

– Fremtiden er relativt usikker for lokalradio, fordi mange står ovenfor et dilemma om hva de skal gjøre, sier Engebretsen og referer til DAB-overgangen.

Mens 16 lokale kanaler tilknyttet P4-gruppen alene står for nesten 60 prosent av reklameomsetningen og har et overskudd på 32 millioner, er status for de resterende 150 lokalradiostasjonene et samlet driftsunderskudd på 1,5 millioner.

Samlet sett gikk lokalradiobransjen med et driftsoverskudd på 30,6 millioner kroner i 2016. Resultatet er 3,2 millionar kroner lavere enn året før. Samlede driftsinntekter var 280 millioner kroner i 2016, en nedgang på 44,5 millioner kroner frå 2015. 23 millioner av denne nedgangen skyldes at Bauer Medias lokalradiovirksomhet i FM-nettet ble avsluttet, og nedgangen i driftsinntekter for de gjenværende lokalradioene var på 20,6 millioner kroner.

Tar en ut lokalradioer som er en del av en gruppering der en nasjonal radiokanal inngår, var driftsresultatet i 2016 negativt med 1,5 millioner kroner. I 2015 gjekk radioene utanfor denne grupperingen i balanse.

Samlede driftskostnader var 249 millioner kroner, 17,7 millioner kroner mindre enn året før når det blir tatt hensyn til Bauer Medias innleverte konsesjoner.

Datagrunnlaget for denne undersøkelsen er årsmeldinger innsendt av kringkastere med konsesjon for å drive lokalradioverksomhet i FM-nettet. 2016-tallene baserer seg på årsmelding fra 166 lokalradioaktører. Det er 25 færre enn i fjor.

Les hele rapporten her

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar