Faksimile fra Dagbladet på papir 21. desember 2016
Radionyheter

Ny undersøkelse: 7 av 10 vil ikke slukke FM

I en undersøkelse foretatt av Ipsos på vegne av Dagbladet svarer syv av ti at de er i mot at FM-nettet skal slukkes. Motstanden er størst i de tre nordligste fylkene.

Slukkingen av det nasjonale FM-nettet starter i Nordland fylke den 11. januar neste år og avsluttes i Troms og Finnmark i desember samme år. Et overveldende flertall av folket er sterkt imot å stenge FM-nettet og overgangen til DAB-radio, viser Dagbladets nye undersøkelse. 66 prosent av de spurte svarer at de er mot at radiosignalene flyttes fra FM til DAB. Kun 17 prosent svarer at de er for slukkingen, mens 17 prosent ikke har gjort seg opp noen mening. Det er verdt å merke seg at Dagbladet gjennomførte samme undersøkelse i juli i år, med nærmest tilsvarende resultat.

Styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Svein Larsen mener resultatet av spørreundersøkelsen viser en sunn, folkelig motstand mot en omlegging som ikke er nødvendig. (artikkelen fortsetter under grafikken)

“Er du for at FM-slukkes og at radiosignalene flyttes fra FM til DAB eller er du i mot dette?”
Mot at FM-nettet slukkes (66 %)100%
For at FM-nettet slukkes (17 %)100%
Vet ikke/Ingen mening (17 %)100%

Resultat av undersøkelse foretatt av Dagbladet i desember 2016
“Er du for at FM-slukkes og at radiosignalene flyttes fra FM til DAB eller er du i mot dette?”
Mot at FM-nettet slukkes (65 %)100%
For at FM-nettet slukkes (16 %)100%
Vet ikke/Ingen mening (19 %)100%

Resultat av undersøkelse foretatt av Dagbladet i juli 2016

– Det er ikke vanskelig å forstå. Det er åpenbart at det er vanskelig å argumentere for at det er nødvendig å slukke FM-nettet til fordel for DAB, sier Larsen til Dagbladet.

Han er likevel overrasket over at bare 17 prosent er for slukkingen.

– Når man tenker på NRKs intensive kampanjer om DAB, er det tallet forbausende lavt. De har fortsatt ikke klart å overbevise folk om at dette er nødvendig, sier Larsen og legger til at han tror motsanden blir enda sterkere etter slukkingen i Nordland.

Det er Ipsos som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Dagbladet. De har spurt et representativt utvalg på 1002 personer om de er for eller mot at FM-slukkes og at radiosignalene flyttes fra FM til DAB.

LES MER: Lokalradio fortsetter på FM og DAB i mange år fremover

Resultatene viser at motstanden er stor over hele landet, men minst i Oslo med 54 prosent. 66 prosent er mot ellers på Østlandet. Samme prosentvis andel finner du på Vestlandet, mens tallet stiger jo lenger nord du kommer i landet, med 68 prosent i Midt-Norge og 76 prosent i Nord-Norge.

– Det er et tankekors at folk ikke vil ha DAB når politikerne og NRK påstår at det skal være så bra. Jeg tror man har undervurdert det psykpologiske aspektet i denne saken. Dette blir innført med tvang og folk liker ikke å bli tvunget over på ny teknologi, sier Per Morten Hoff, tidligere generalsekretær i IKT-Norge til avisen.

Mari Hagerup er kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge, som arbeider for en smidig overgang fra analog til digital radioteknologi. Hun tror skepsisen skyldes at folk ønsker å beholde det kjente.

– Det er kanskje en naturlig reaksjon at man ønsker å beholde det gamle og kjente, når man er i en situasjon hvor det gamle fases ut, sier hun til Dagbladet.

 

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

  • I et demokrati så hører ikke tvang hjemme noe sted. Hvilke(n) lobbyist(er) er det som står bak DAB’en ? Vennligst vis ansikt !