Prix Radio 2015 Foto: Kyrre Dahl
Radionyheter

Nye kategorier i Prix Radio

Det er snart klar for nominering til årets norske radioeventyr. Legg merke til at det er noen forandringer i kategoriene til Prix Radio i år!

I fjor vant Røverradioen Prisen for årets lokale sendeflate under Prix Radio (bilde). Det er en podcast som da ble lagt til i kategien Årets lokale sendeflate. I år har podcast fått sin egen kategori under Prix Radio. Det blir en helt ny kategori.

Kriteriene for kategorien er som følger: “For redaksjonelle lydproduksjoner som først og fremst er publisert for nedlasting. Juryen ser spesielt etter originale ideer som kler podkast-formatet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, programledelse, originalitet, underholdningselement, teknisk utførelse og merverdi for lytteren.”

En annen kategori skifter utseende i 2016. Årets DJ blir erstattet med årets musikkradio. Det er også endringer i nyhetskategoriene under Prix Radio i år. Årets nyhetsbulletin og Årets nyhetsprogram blir til årets aktuelle sendeflate og årets nyhetssending.

Legg merke til at alle bidrag til Prix Radio 2016 skal være kringkastet eller publisert som podkast første gang i perioden fra og med 1. april 2015 til og med 31. mars 2016.

Foreningen Radiodager består av NRK, Bauer, P4-gruppen og Norsk Lokalradioforbund.

Lokalradiostasjoner som eies av MTG og Bauer melder på sine bidrag gjennom sine eiere. Øvrige radiostasjoner med lokalradiokonsesjon melder på sine bidrag gjennom medlemskap i NLR.

Aktører som ikke hører til de fire medlemmene kan melde på bidrag ved å tegne støttemedlemskap i Norsk Lokalradioforbund.

Alle kanaler og redaksjoner skal levere påmelding til henholdsvis Bauer, MTG, NLR og NRK innen fredag 22. april klokken 12.00.

Påmeldte bidrag skal bestå av en lydfil i mp3-format, bilde(r) av sentral(e) bidragsyter(e) og en tekst som beskriver bidraget og hvordan det oppfyller kriteriene i den aktuelle kategorien.

Frist for påmelding fra medlemmene og andre til Hovedjuryen Prix Radio er fredag 27. mai 2016 kl 1200.

Det er i alt 19 priser som deles ut, inkludert fagpris, hederspris og årets radionavn, den siste bestemmes i en avstemning blant lytterne.

Utdelingen skjer selvsagt under høstens Radiodager i Oslo 15. og 16. september.

Kategorier og kriterier for Prix Radio
1. Årets programleder(e)
For Norges beste programleder eller programlederteam, uavhengig av radioformat og kanal. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, framdrift og programflyt.

Programlederen/programleder-teamet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

2. Årets morgenflate
For sendeflater som har vært kringkastet direkte minst fire hverdager i uka til fast tid innenfor tidsrommet 0600-1000 gjennom mer enn halvparten av det siste året. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

3. Årets sendeflate
For sendeflater som har vært kringkastet fast til et nasjonalt publikum minst én dag i uka, unntatt hverdager i tidsrommet 0700-0900, enten direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate og Årets lokale sendeflate.

4. Årets lokale sendeflate
For sendeflater som kringkastes fast til et lokalt og/eller regionalt publikum minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den lokale/regionale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate og Årets lokale sendeflate.

5. Årets direktesending
For enkeltprogrammer eller -sendeflater kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

6. Årets aktuelle sendeflate
For programmer og sendeflater om nyheter, samfunn, sport, debatt og/eller aktualiteter som er kringkastet fast minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle idéer, journalistiske prioriteringer, ulike grep for direkte og/eller redigerte reportasjer og intervjuer, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den aktuelle sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

7. Årets spesialprogram
For enkeltprogrammer eller lengre reportasjer (over 15 minutter) kringkastet enten som tittelprogram eller som del av en sendeflate. Sendingen/reportasjen skal være temabasert og skal gi lytteren en større opplevelse enn radioprogrammer gjør til daglig. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet, valg og grep, merverdi for lytteren, teknisk utførelse, virkemidler og framdrift, eventuell musikkbruk – og radiomagi!

Spesialprogrammet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

8. Årets nyhetssending
For enkeltsendinger på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en generell nyhetsbulletin eller en nyhetssending for smalere stoffområder og/eller målgrupper. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering og presentasjon av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.

Nyhetssendingen presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt.

9. Årets intervju
For alle typer intervjuer i alle radiogenre. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren.

Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

10. Årets reportasje
For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av radiostudio. Bidraget kan være en enkeltreportasje eller en reportasjeserie i flere deler. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.

Reportasjen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av (én av) reportasjen(e) slik de(n) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

11. Årets humor
For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Bidraget kan være ett element eller en sammenhengende serie, men maksimal lengde er 15 minutter i alt. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi.

Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

12. Årets unge radioprofil
For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1991 eller senere. Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio.

Radiotalentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio.

13. Årets podkast
For redaksjonelle lydproduksjoner som først og fremst er publisert for nedlasting. Juryen ser spesielt etter originale ideer som kler podkast-formatet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, programledelse, originalitet, underholdningselement, teknisk utførelse og merverdi for lytteren.

Podkasten presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av én enkelt podkast slik den ble publisert, eventuelt et uredigert utdrag fra podkasten. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 45 minutter.

14. Årets radioøyeblikk
For det unike og magiske øyeblikket som skiller radio fra alle andre medier. Dette kan være del av en reportasje, studiostikk el.l. som er løst på en spesielt kreativ måte. Bidragene skal imponere og sette følelser i sving hos lytteren. Kriteriene som bedømmes er originalitet og underholdningsverdi, samt grep og valg som gjør øyeblikket til noe som blir husket.

Radioøyeblikket og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av et utdrag av sendingen fra da øyeblikket fant sted, oppad begrenset til fem – 5 – minutter.

15. Årets musikkradio
For programlederen eller DJ-en som gir lytteren opplevelser og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangere. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningselement.

Sendeflatens/redaksjonens format og/eller rolle presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending eller programelement på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller målene.

16. Årets promo
For enkeltstående eller en serie promo-produksjoner for radiokanal, radioprogram, radioevent, podkast el.l. Kriteriene som bedømmes er kreativitet, publikumsappell, teknisk kvalitet og merkevarebygging.

Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen(e) slik de(n) ble kringkastet/publisert.

17. Årets fagpris: i 2016 dedikert radioevent
For enkeltstående eller en serie aktiviteter som har involvert lyttere og invitert dem nærmere radioen. Bidrag skal være aktiviteter i eller utenfor studio som helt eller delvis er kringkastet eller podkastet, f.eks. konkurranser, konserter eller annen lytterkontakt. Eventet kan være et samarbeid med sponsorer el.l., men en kanal eller redaksjon skal stå for selve arrangementet.

Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Lydfilen skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending fra eventet på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller radioeventets mål.

18. Årets hederspris
For enkeltpersoner, sendeflater, kanaler eller redaksjoner som har utmerket seg spesielt positivt i og for norsk radio. Vinneren kåres av Hovedjuryen. Prisen deles ikke ut hvert år.

19. Årets radionavn
Lytternes pris i norsk radio. Kandidatene kan være sendeflater eller programledere. Foreningens medlemmer nominerer to kandidater hver. Avstemningen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar