Radionyheter

Nye konsesjonskrav for lokalradio i Danmark

Reklamefri lokalradio i Danmark må fra nyttår sende minst 15 timers nyprodusert innhold i uken, hvorav minst en time må være taleradio. Det er kravet fra danske myndigheter for å kunne ta del i tilkuddsordningen avsatt til ikke-kommersiell lokalradio.

I Danmark har myndighetene bevilget hele 43,8 millioner i årlig tilskudd til ikke-kommersielle lokalkringkastere. De 150 reklamefrie radioene kan hver motta opp til 130 000 kroner i driftsstøtte. Det utgjør omlag 18 millioner kroner årlig.

Lokalradiostasjoner som får tildelt konsesjon for å drive ikke-kommersiell lokalradio i Danmark, har forbud mot å drive kommersiell virksomhet. Det betyr at det ikke kan inngå reklamer, herunder skjult reklame i programvirksomheden eller på radioens hjemmeside.

Det er et bredt flertall i Folketinget som står bak de nye konsesjonskravene som trer i kraft 1. januar 2018.

– Vi har sett eksempler på at det er ren musikradio, og der kan man si: Det må være noe lokalt innhold, også i form av at man snakker med lokale mennesker eller at lokale mennesker får mulighet til å fortelle deres historier. Det er derfor, man stiller krav, sier Mogens Jensen, som er medieordfører for Socialdemokratiet til Danmarks Radio.

Det er første gang det stilles formelle innholdskrav for reklamefri radio. De nye vilkårene fremgår i en ny veiledning for de reklamefrie lokalradioer fra det danske kulturministriet.

I Norge er det bare radiostasjoner som henvender seg til etnisk-språklige minoriteter som kan motta driftsstøtte. Denne er på maksimalt 50 000 kroner i året. Til gjengjeld kan alle lokalradioer drive kommersiell virksomhet. Det er heller ingen lokalradioer som har innholdskrav knyttet til konsesjonen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar