Nea radio sender. Foto: Ola Dragmyrhaug
Radionyheter

Nytt tilbud på FM i Trondheim

Det kan bli mer å høre på FM-båndet i Trondheim i årene som kommer. Medietilsynet har innvilget en søknad om å gjenopprette den andre frekvensen med analog nisjeradio i området. 

Etter at riksradioene slukket sine FM-sendere i 2017 ble det forbud mot kommersiell lokalradio i storbyene og dermed forsvant mye av tilbudet på FM. I Trondheim er det bare tillatt med nisjeradio og pr. i dag er det kun en frekvens tilgjengelig, der The Beat og Studentmediene i Trondheim har konsesjon.

I september fikk Prepro Media både innholdskonsesjon og senderanleggskonsesjon på en annen frekvens, men allerede før oppstarten av sendernettet har det kommet en søknad om at ansvaret for driften overtas av Nea Radio.

Denne søknaden har nå blitt godkjent av Medietilsynet:

– Ved å godkjenne overføringen vil Nea Radio AS drifte senderanlegget, og det vil deretter bli mulig for andre aktører som ønsker å ha innholdskonsesjon for lokalradio på dette sendernettet, å søke på dette, står det i vedtaket.

– Hensynet til lytterne, samt hensynet til å opprettholde lokalradiotilbudet i området, taler for å godkjenne søknaden, skriver Medietilsynet.

Gyldigheten av vedtaket er betinget av at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tildeler en ny frekvenstillatelse på sendernett 15-03-02 til Nea Radio AS.

Rent teknisk overtar Nea Radio både innholds- og senderanleggskonsesjonen som Prepro Media fikk, mens sistnevnte har søkt om ny innholdskonsesjon. Det er foreløpig ukjent hva som kommer til å bli sendt på det nye sendernettet, som vil dekke Trondheim, Melhus, Skaun, Klæbu og Leksvik kommuner.

Nea Radio som i utgangspunktet var en lokalradio for områder utenfor Trondheim, som Selbu og Røros, har i de siste årene satset stort på å bli en Trøndelags-radio og har god suksess med både lyttere og økonomisk.

Tags

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.