Geir Friberg er daglig leder i Radio Grenland
Radionyheter

Opp og ned for lokalradioer i Vestfold og Telemark

Lokalradioene i Vestfold og Telemark gjorde det generelt greit økonomisk i 2020, sett i lys av et tøft år for reklamemarkedet. Det viser regnskapstallene, som nå er offentlige. 

Radio Tønsberg AS gjorde det relativt sett best av lokalradioene i Vestfold og Telemark fylke i fjor. Lokalradioen, som dekker store deler av Vestfold, hadde en liten økning av omsetningen, men klarte samtidig å snu et minus i 2019 til pluss i 2020.

Radio Tønsberg hadde driftsinntekter på 2,84 millioner kr. i 2020, mot 2,72 millioner i 2019. Det er dog mindre enn i 2018 da omsetningen var på 3,1 millioner kr.

I 2019 opplevde Radio Tønsberg et underskudd på 242 000 kroner. Dette ble snudd til et overskudd på 225 000 kroner i 2020.

Søsterstasjonen Radio Grenland AS har i seg selv en høyere omsetning enn Tønsberg, men opplevde en stor nedgang i både omsetning og overskudd i 2020. Begge stasjoner er eid av Jærradiogruppen.

Radio Grenland hadde i fjor en omsetning på  5, 16 millioner kroner, mens lokalradioen året før hadde driftsinntekter  på 6,55 millioner kroner.

I 2019 hadde Radio Grenland et overskudd på 111 000 kroner. Årsresultatet gikk ned til 20 000 kroner i 2020, ifølge de offisielle regnskapene

Radio Rjukan AS økte sin omsetning i fjor, fra 2,05 millioner kroner i 2019 til 2,47 millioner i 2020. Dette skyldtes i all hovedsak økning i bingospill. Lokalradioen opplevde et underskudd på 78 000 kroner i 2020, mot et overskudd på 160 000 kr. året før.

Radio Vest-Telemark økte både omsetning og overskudd i 2020. Driftsinntektene økte fra 1,41 millioner i 2019 til 1,53 året etter. Enda mer gledelig for lokalradioen er at et underskudd på 219 000 kroner ble snudd til et overskudd på 295 000 kroner.

Hjalarhornet AS hadde også en økning i omsetning, fra 1,57 millioner kroner i 2019 til 1,68 mill. kr i 2020. Overskuddet ble på samme nivå, 88 000 versus 84 000 kroner.

Radio Sandefjord AS har rapportert en omsetning på 412 000 kroner og et overskudd på 135 000 kr i 2020, mot henholdsvis 145 000 i omsetning og et underskudd på 92 000 kr. i 2019.

Alle tall hentet fra Proff.no

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.