Radionyheter

Krever at lokalradio dekker sakskostnader

Eierne av P4 og Radio Norge krever at Metro-gruppen dekker saksomkostningene i forbindelse med forføyningsbegjæringen som de to nasjonale radioaktørene oversendte til Oslo byfogdembete i midten av desember. Det går frem i et prosesskriv som lokalradio.no har fått tilgang til.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Norges to største kommersielle radiostasjoner, Radio Norge og P4 gikk til retten for å få stengt ned FM-sendingene til de lokale radiostasjonene, Radio Metro, Radio Rox og The Beat. Bakgrunnen var at de tre radiostasjonene i Metro-gruppen ikke slukket sine FM-frekvenser på Østlandet i henhold til den regionvise slukkeplanen.

– Etter forkynnelse av forføyningsbegjæringen for motpartene, har de saksøkte innfridd P4s og Bauers krav om at de aktuelle FM-radiosendingene må opphøre. At de saksøkte har opphørt med radiosendinger på de fem FM-frekvensene på fire FM-sendernett som omhandlet i forføyningsbegjæringen, ble bekreftet av Nkom overfor vare klienter nettopp, heter det i det siste prosesskrivet fra advokatfirmaet BA-HR, datert 19. desember.

I skrivet fremholdes det at selv om kravet om FM-slukking er innfridd i tråd med påstanden i forføyningsbegjæringen, har P4 og Bauer i henhold til tvisteloven krav på dekning av sakskostnader. Det hevdes samtidig at P4 og Bauer klart hadde vunnet saken dersom den hadde kommet til pådømmelse av Oslo byfogdembete.

Med dette som bakgrunn mener BA-HR at det er rimelig at Metro-gruppen betaler 15 000 kroner til P4 og Bauer i sakskostnader. De presiserer at det faktiske beløpet er høyere. I tillegg kreves rettsgebyret betalt av de saksøkte.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar