Radionyheter

P4 og Radio Norge har gått til retten for å stenge FM-sendinger

Tirsdag gikk Norges to største kommersielle radiostasjoner Radio Norge og P4 til retten for å få stengt ned FM-sendingene til de lokale radiostasjonene, Radio Metro, Radio Rox og The Beat.

I forbindelse med omleggingen fra fm til dab, skulle alle kommersielle lokalradioer i Oslo ha stanset sine FM-sendinger 8. desember. I forrige uke ble det kjent at de tre radiostasjonene i Metro-gruppen ikke slukket sine FM-frekvenser på Østlandet. Radiosjef Svein Larsen vil ikke følge slukkeplanen til de riksdekkende aktørene fordi saken er til sluttbehandling i ESA og at han mener Radio Metro er offer for urimelig forskjellsbehandling.

Dette har ikke gått upåaktet hen og både Nkom og Medietilsynet har varslet sanksjoner overfor Radio Metro i form av høye dagbøter, dersom det de mener er ulovlige sendinger ikke opphører.

Nå har også P4 og Radio Norge gjort skritt for å bli kvitt sendingene til sin mye mindre konkurrent. I følge Dagens Næringsliv har P4 og Radio Norges advokat fra BA-HR gått til Oslo byfogdembete for å stanse sendingene umiddelbart ved såkalt midlertidig forføyning.

– Vi oppfattet det som at Larsen ga offentlig uttrykk for at han ikke hadde tenkt å etterkomme offentlige pålegg om å stoppe sendingene. Jeg tviler på at dette kommer til å bli nødvendig, men som en forsikring dersom man skulle komme i en situasjon der Svein ikke etterlever offentlig pålegg, ville vi gjerne ha dette sivilrettslige sporet i bakhånd, sier sjef i P4 Kenneth Andresen til avisen.

I prosesskrivet fra BA-HR ble det fremholdt at Larsens radioselskap «bevisst og rettsstridig holder frem med å sende på FM-båndet for å sikre seg lyttere – lyttere som ellers ville kunne konvertere til dab og kunne ha lyttet til P4 eller Radio Norge.» BA-HR-advokaten understreket at det haster å få stengt sendingene og ba derfor retten om å prioritere saken og avgi kjennelse uten muntlige forhandlinger i retten.

Det ønsket ville ikke dommeren etterkomme. Dommeren ville ikke vurdere spørsmålet om midlertidig forføyning uten at det var avholdt muntlig høring i saken og har derfor partene om å møte i retten onsdag 3. januar klokken 9.

– Jeg ble veldig overrasket over at P4 og Radio Norge vil gå til et så dramatisk skritt å eskalere en konflikt på denne måten, sier daglig leder i Radio Metro Svein Larsen til Dagens Næringsliv.

– Her er det to Goliat’er mot en David, sier  Larsen. Med det mener han at Metro-gruppen omsetter for 30 millioner kroner i året, mens P4-gruppen og Bauer Media står for nærmere en halv milliard kroner til sammen.

På spørsmål fra avisen om hvor lenge han har tenkt å la de fire FM-senderne stå og kringkaste svarer Larsen slik:

– Det har jeg tenkt å bestemme meg for i løpet av helgen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

1 kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

 • Hvordan vurderer de fundamentale borgerrettigheter innen EU/EØS?
  Jeg ber folk spesielt legge merke til siste del (“freedom and pluralism of the media”), artikkel 11:

  CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE
  EUROPEAN UNION
  (2010/C 83/02)

  Article 11
  Freedom of expression and information
  1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold
  opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority
  and regardless of frontiers.
  2. The freedom and pluralism of the media shall be respected.

  Det står “Shall be respected”
  Shall, som i _skal_ , ikke bør, ikke kan, men _skal_ .
  Så denne DAB saken, med krav om ikke sendinger på FM, må tolkes som at de bryter mot kravet innen EU, om media mangfold (pluralism).
  Og det er borgere som skal beskyttes her, og da indirekte de media som borgere benytter..
  Eller er en slik tankegang helt på jordet?