Programlederne i Radio 102 Foto: Radio 102
Radionyheter

Radio 102 permitterer i redaksjonen

Radio 102 har i dag sendt ut permitteringsvarsel til 3 av 4 av de som jobber fast i redaksjonen. Fra før av er 75 prosent av de ansatte i markedsavdelingen delvis permittert.

– Det føles fryktelig tungt, men så lenge omsetningen er kraftig redusert og det ikke er noen snarlig og treffende offentlig tiltakspakke i sikte, har vi dessverre ikke noe annet valg, sier ansvarlig redaktør i Radio 102, Thor Magnar Thorsen.

De redaksjonelt ansatte permitteres i 50 prosent. Totalt har Radio 102 etter siste runde midlertidig nedbemannet med 3,75 av 8 årsverk.

Lokalradio og i særdeleshet de kommersielle radiostasjonene er hardt rammet av den ekstraordinære samfunnssituasjonen. Nærmere halvparten av alle årsverk i bransjen er permittert. Tall fra Medietilsynet viser at lokalradioene har hatt et inntektsbortfall på knappe 33 prosent i perioden mars-mai mot samme tid i fjor. Det tilsvarer 15 millioner kroner.

Les også: Har send varsel om oppsigelse til ansatte

Regjeringens generelle kompensasjonsordning for næringslivet er innrettet på en slik måte at den ikke treffer lokalbransjen særlig godt. Lokalradioene har en kostnadsstruktur der «uunngåelige faste kostnader» utgjør en liten del av deres samlede kostnader. Medietilsynet har beregnet at for de lokalradioene som kan motta kompensasjon, utgjør kompensasjonen bare seks prosent av deres totale inntektsbortfall.

– Kompensasjonsordningen som skal dekke faste kostnader, utenom lønn, har i liten grad truffet oss. Det å drive radio handler om å ha folk på jobb. Det hjelper oss i liten grad å få dekket deler av husleien. Det blir ikke mye radio av det, sier Thorsen.

Alle partiene på Stortinget, bortsett fra Framskrittspartiet, ba for en måned siden regjeringen og kulturministeren om å sette i verk tiltak som er bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag om dette». En slik dedikert mediestøtteordning er ennå ikke på plass.

– En mediepakke bør inneholde enten lønnskompensasjon slik at mediebedriftene kan ha folk på jobb eller støtte for bortfall av annonseinntekter. Og den bør komme på plass fort. Så lenge dette ikke er på plass har vi ikke mulighet til å lage det radiotilbudet vi ønsker og som vi synes våre lyttere og annonsører fortjener og behøver. Det er samtidig et paradoks at informasjonsbehovet i befolkningen neppe har vært større enn akkurat nå, samtidig som vi ikke har anledning å dekke dette behovet på en slik måte vi vet vi normalt er i stand til. I tillegg viser ferske tall fra Kantar TNS at lyttertallene våre for første kvartal 2020 er økende fra et allerede skyhøyt nivå., sier Thorsen.

Les også: Lokalradioene taper mest på Corona-situasjonen

Han presiserer at radiostasjonen med base i Haugesund, på tross den midlertidige nedbemanningen vil forsøke å opprettholde et så godt redaksjonelt produkt som mulig.

– Vi vil etter beste evne prøve å lage så god, informativ og underholdende lokalradio som mulig gitt de rammene vi nå må operere innenfor. Håpet er også at næringsliv og arrangører innen kultur- og underholdningsbransjen så snart som mulig kommer tilbake til normalen slik at også behovet for annonsering vil øke i takt med dette.

Les også: Tøff påske for flere lokalradioer

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar