Foto: Eivind Engberg
Radionyheter

Radio DSF har søkt om å bygge DAB i Finnmark

Radio DSF vil bygge lokalt DAB-nett i region 37 som omfatter Øst-Finnmark. Det går frem av en søknad fra radiostasjonen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Øst-Finnmark er uten tvil den største regionen i lokalradioblokka, og radiostasjonen skriver i sin søknad at en eventuell utbygging vil skje etappevis. Det er Nordavis AS som har anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for den andre lokalradioblokken i Norges norsligste fylke. Nordavis er eier av Radio Alta.

Søknaden til Radio DSF vil i løpet av kort tid kunngjøres på Nkom og Medietilsynets hjemmesider. Det vil bli satt en frist, normalt tre uker, for andre interessenter til å søke. Dersom det etter en slik kunngjøring kun er innkommet én søknad til en lokalregion, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon bli tildelt denne søkeren. Dersom det er innkommet flere søknader, vil tildelingen avgjøres ved auksjon.

Radio DSF er eid av Norsk Samemisjon og har tilhold i Karasjok. Stasjonen sender i dag på FM, gjennom 10 ulike frekvenser.

Av de 37 lokalregionene for DAB har Nkom tildelt 31, mens det i tillegg er søknader inne for lokalregion Hardanger og nevnte Øst-Finnmark.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar