(Foto: Radio Evje på Facebook)
Radionyheter

Radio Evje legger ned driften

Eierorganisasjonene og årsmøtet i Radio Evje har valgt å avvikle driften fra 1. juli. Årsaken til nedleggelsen er en kombinasjon av nedadgående økonomi og manglende nyrekruttering.

– De fem eierorganisasjonen mente at tiden var inne, etter 25 år med dugnadsbasert radio. Radioen ble startet i 1994 for å kunne formidle evangeliet utenfor bedehuset, og for å være en god lokalradio med diverse type programmer. Vi har hatt musikkprogram, lokal historie, overføring av kommunestyremøter, og overføring av møter på Tryggheim bedehus på Evje. Vi har også formidlet program fra P7 og pTro, sier styreleder Ole Kjell Gundersen til lokalradio.no.

Radio Evje har hatt konsesjon for Evje og Hornnes kommune samt Bygland kommune. Radioen eier og drifter sitt eget senderanlegg og har frem til 1. juli sendt på to frekvenser i nedre delen av Setesdal. Radiostasjonen har i den senere tid hatt få egenproduserte sendinger, men har i perioder samsendt med andre kristne lokalradioer, deriblant P7 Kristen Riksradio og Gimlekollen Radio.

Haltende økonomi og dugnadsslitasje er årsaken til at det nå blir stille på frekvensene til Radio Evje.

– Radioen har ikke økonomisk styrke til å gå over til DAB, og dessuten er det begrenset hvor mye dugnadsgjengen kan stå på. Det blir en viss «slitasje» med årene. Vi har inntrykk av at radioen har vært populær, for eksempel ved faste innringingsprogram på fredager og ikke minst lotterisendinger før jul. Økonomien har basert seg på lotteriet, og noe reklameinntekter. Det har vært underskudd de siste årene, og vi har tært på bank-kontoen. Men 25 års drift er jo ikke verst, ressursene tatt i betraktning, avslutter Gundersen.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar