Hos Radio Vest-Telemark
Radionyheter

Radio går ikke lenger nedover

Etter mange år med nedgang i lyttingen viser mediebarometeret som SSB lager for første gang en liten oppgang i 2020. Radio er nå større enn TV. 

En gjennomsnittsdag lyttet 49 % av befolkningen på lineær radio i 2020. Det viser tall som Statistisk sentralbyrå lager i form av et årlig mediebarometer.

Det er altså en helt annen undersøkelse enn PPM-tallene som Nielsen lager. De er utarbeidet på en annen måte og kan ikke sammenlignes. Men, på SSB sine tall viser radio en liten fremgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

Når det gjelder lydmedier så er det nå 57 % som bruker lydprodukter som podkast og strømmetjenester på en gjennomsnittsdag (2020). Det er opp 2 prosentpoeng fra året før. Lydmedier gikk forbi radio i 2018.

De som lyttet gjorde det i gjennomsnitt 1 time og 47 minutter en gjennomsnittsdag. Det er en økning på 10 minutter fra året før.

– Unge voksne skiller seg dessuten ut som storforbrukere av lydmedier. Blant 20-24-åringene, hvor 87 prosent lytter til lydmedier en gjennomsnittsdag, har tidsbruken hos lytterne økt med omtrent en halvtime fra 2019 til vel 2 og en halv time i 2020, sier Emma Schiro.

Til sammenligning bruker 17 prosent i alderen 67-79 år tid på å lytte til lydmedier en gjennomsnittsdag. Lytterne i denne alderen har økt lyttertiden sin med litt over en halvtime, og brukte i snitt 1 time og 35 minutter i 2020.

Strømming av musikk er det mest utbredte blant lytterne i alle aldersgrupper, bortsett fra blant eldre, som fortsatt foretrekker CD-spiller. Andelen som strømmer musikk økte i fjor, fra å ha holdt seg stabil på rundt 70 prosent av lytterne siden 2016 til 78 prosent i 2020.

Podkast er fortsatt mest populært i alderen 25-44 år og blant de med høyere utdanning. Oppslutningen om podkast falt imidlertid litt fra 2019 til 2020, fra 25 til 21 prosent blant dem som lytter til lydmedier.

– De som hører på podkast og lydbok brukte derimot mer tid på dette i 2020. Fra å ha brukt 13 minutter på dette i 2019 gikk 23 minutter av dagen til podkast og lydbok blant lytterne i 2020, sier Emma Schiro.

Radio var innom et lite høydepunkt i 2014 da 64 % av befolkningen hørte på radio, siden det har det gått jevnt og trutt nedover med radiolyttingen i Norge.

Men, det har gått opp og ned siden de første tallene kom i 1994, da hørte 67 % av alle nordmenn på radio daglig.

På den annen side har TV nå passert på vei nedover. 48 % av befolkningen så på lineær TV en gjennomsnittsdag i 2020, det var nøyaktig det samme som i 2019, ifølge SSB.

Video og filmmedier er nå mer brukt enn TV. 51 % av alle nordmenn bruker Netflix, Youtube eller andre tjenester hver dag. Så sent som i 2018 var den andelen 43 % og det var i 2020 at strømmetjenester overtok for lineær TV, skal vi tolke SSBs mediebarometer.

Det er nå bare 24 % som i løpet av en dag benytter seg av papirutgaven av aviser, mens 92 % er innom internett hver dag.

Samtidig er det stadig flere som leser nyheter på nett. Dette mer enn veide opp for nedgangen i papiravislesing i 2020. Den samlede andelen som leser aviser på enten papir eller nett en gjennomsnittsdag økte fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2020.

– Det er helt tydelig at folk har vært opptatt av å få med seg nyheter i 2020. Andelen som har tilgang til betalt nettavisabonnement har også økt til 29 prosent fra 26. Det var også færre som oppga at de ikke fulgte med på nyheter på tvers av ulike plattformer, sier Emma Schiro, statistikkansvarlig for Norsk mediebarometer.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar