Radionyheter

Radio Hurum innstiller sine sendinger

Radio Hurum har varslet at de stanser sine sendinger. Bakgrunnen er strenge restriksjoner for lokalradioen i forbindelse med FM-slukkingen, som gjør det umulig for lokalradioen å fortsette. 

De fleste lokalradioene i Norge har fått forlenget sin konsesjon på FM fram til 2022. Dette gjelder også Radio Hurum, men konsesjonsområdet Hurum ligger i et av områdene der kommersiell lokalradio har fått sendeforbud på FM.

NRJ, som også hadde konsesjon i Hurum avsluttet sine sendinger samtidig med de kommersielle rikskanalene i Buskerud. Det var stortinget som vedtok dette slik at ikke lokalradio skulle ta lyttere fra rikskanalene i overgangen til DAB. Det er derfor blant annet Radio Metro ble tvunget av lufta i Oslo, mot sin vilje.

De radioene som blir igjen i slike områder har fått strenge begrensninger både når det gjelder mulighet til å tjene penger og samsendinger. Dette samlet gjør det umulig for Radio Hurum å fortsette.

Lokalradioen har nemlig i flere år hatt et samarbeid med Radio Metro, som har gitt radioen både inntekter og fyllt sendetiden når de frivillige medarbeiderne ikke selv har klart dette.

Radio Hurum har også hatt egne sendinger med blant annet nyheter og overføringer av kommunestyremøter og andre lokale begivenheter.

I et brev til Medietilsynet forklarer Radio Hurum at utgiftene nå blir liggende på et nivå som er høyere enn den begrensede inntekten lokalradioen får lov til å ha, og peker særlig på rettighetsorgansisasjonen Tono:

– Vi har nå forstått at med de nye reglene for samsending er ikke dette lenger tillatt og da ser ikke Radio Metro noen umiddelbar mulighet for å fortsette samarbeidet.

Det gjør at vi vil komme i store problemer når det gjelder vår drift.

Det som ytterligere har forsterket problemet er at vi får fakturaer fra TONO på drøye kroner 50 000 i tillegg til Gramo som riktignok ligger på et annet nivå.

Dette samlet sett representerer halvparten av det myndighetene har satt som tak for hva vi kan tjene.

TONO har uttalt at de ikke kan ta hensyn til inntektsbegrensningen som er satt fra myndighetene.

Dette gjør samlet sett at vi ikke lenger greier å opprettholde driften, skriver styrelder Jarle Steiro i  brevet.

Sendingene blir stanset etter videre og det er mulig at man klarer å komme til en ordning for Radio Hurum. Styret ved leder Steiro er imidlertid oppgitt og en smule forbannet på at de blir et offer for rikskanalenes FM-slukking:

– Vi kan ikke akkurat si at myndighetene har lagt forholdene til rette for mindre lokale aktører og det har vel også vært hensikten med de vedtak som har vært fattet.

Det virker som om hovedhensynet hele tiden har vært å beskytte de store nasjonale aktørene.

Det er egnet til å forundre, men det er dessverre lite vi kan gjøre med dette.

Der ser derfor ut til at Radio Hurum dermed er historie, avslutter brevet fra Radio Hurum til Medietilsynet og flere andre.

Dette er en beskjed som nylig er lagt ut på Radio Hurums Facebook-side: 

Radio Hurum vil stoppe sine sendinger fra 1 februar 2018.

På grunn av pålegg fra Mediatilsynet som nekter oss å leie ut den sendetiden vi ikke selv bruker, med den følge at inntekten til Radio Hurum nesten forsvinner.

Våre utgifter til Telia for overføring av sendingene har økt så mye at vi ikke kan fortsette. Det koster ca. 80000 i året.

Gramo og Tono avgifter har også økt betydelig til et nivå som vi ikke kan betale. Dette koster ca. 105000 i året. 

Dette overgår de 135000 vi har lov å tjene i året som nisjeradio. Med dette må vi bare beklage over for våre lyttere og håper at det kan bli en løsning for videre drift.

Styre i Radio Hurum.

Slik beskriver lokalradioen seg selv på sine hjemmesider:

Radio Hurum ble stiftet i 1984.

Radioen drives som et andelslag av ildsjeler som bruker fritiden sin til å lage radio med musikk hovedsaklig fra 50, 60 og 70 tallet. Med stor vekt på kontakt mellom lyttere og programledere.

Radio Hurum er Hurums beste lokalradio, og drives på frivillig basis av entusiaster. Studioet er på Tofte, og med sender på Husebykollen dekkes det meste av Hurum.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar